Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Efektivní rozvoj organizace

Forma únikové hry, při které se děti aktivně zapojují do řešení situace spojené s konkrétním tématem, a přitom je to opravdu baví – to byl webinář, kterým jsme chtěli inspirovat organizace pracující s dětmi a mládeží při plánování a realizaci preventivních aktivit. Z webináře jsme připravili i seznam využitelných nástrojů. Zde je k dispozici pro využití široké veřejnosti, která se chce touto problematikou zabývat.

Pro organizace pracující s dětmi a mládeží jsme připravili kurz zaměřený na využití únikových her při aktivitách primární prevence. Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazů níže v pozvánce.

Poslední mobilitu doprovázelo stejně jako tu úplně první dlouhé období plné změn, které byly způsobeny rušením plánovaných kurzů ze strany pořádajících organizací. Námi původně plánovaný kurz „Lessons from Finland – School visits and educational benchmarking“, který měla realizovat organizace Liitu Education, byl zrušen z důvodu pandemie Covid-19 a nový termín již nebyl vypsán. S ohledem na skutečnost, že jsme se již v průběhu projektu seznámili s finským školstvím v rámci kurzu „Integrated Curriculum- Teaching Global Skills!“, chtěli jsme jako náhradu zvolit porovnání s dalším školským systémem, který je považován za vysoce kvalitní a jehož žáci dosahují jedněch z nejlepších výsledků v rámci mezinárodního šetření PISA. Cílovou zemí se mělo stát Estonsko. Bohužel i tento kurz byl zrušen a my jsme přemýšleli, jak efektivně využít poslední mobilitu pro rozvoj našich zaměstnanců.

S ohledem na skutečnost, že naše organizace v současné době prochází „transformací“ co se týká jejího směřování, rozvoje zaměstnanců, nastavení cílů, přišlo nám více než přínosné znovu se podívat na potřeby našich pracovníků. Prošli jsme v posledním roce a půl náročným obdobím, a tak zaměření se na wellbeing, prevenci syndromu vyhoření a umění pracovat se stresem nám přišlo jako nejvíce užitečné.

Na poslední mobilitu projektu vyjela čtveřice zaměstnanců do Splitu v Chorvatsku v období 13.-19. 5. 2023. Absolvovali intenzivní celotýdenní kurz „Building better mental health and well-being“, který zaštiťovala organizace Maksima Training Centre. Pod skvělým lektorským vedením Daria Čaljkušiće a Nikoly Drviše se zabývali tématy:

– Výzvy 21. století

– Individualizace procesu učení

– Umění dobré konverzace

– Brain Gym & ARCS Model motivace od Johna Kellera (pozornost, relevance, důvěra, spokojenost)

– Jak stres ovlivňuje schopnost učení

– Jak efektivně pracovat na svém duševním zdraví a pohodě

– Hluboká relaxace, dechová cvičení, snižování stresu pomocí jógy

– Mindfullness

Na základě naší mobility na Madeiře jsme připravili prezentaci o činnostech, které jsme absolvovali v kurzu eAssessment: Assessment of/for learning with digital tools pod vedením estonských lektorů Marta Laampere a Hanse Poldoji.

V březnu 2023 navštívili čtyři naši zaměstnanci portugalský ostrov Madeira, aby v rámci projektu Efektivní rozvoj organizace (Erasmus+) získali cenné zkušenosti z oblasti využití digitálních nástrojů pro eAssessment (elektronické hodnocení) ve vzdělávání.

Sedmidenní kurz připravila finská společnost Euneos Oy a vedli jej zkušení estonští lektoři Mart Laanpere a Hans Põldoja. Vzdělávání se účastnili učitelé ze sedmi evropských zemí. Společně jsme se věnovali tématům jako např. elektronického hodnocení ve školách, definici vzdělávacího kontraktu, konstrukci elektronických testů a dotazníků, využívání odznaků jako motivačního nástroje pro výuku, strukturování stupňů úspěšnosti pomocí rubrik a sebehodnocení prostřednictvím e-portfolií. Pracovali jsme s rozsáhlým fondem digitálních nástrojů. Velkým přínosem kurzu byly diskuse a vzájemné sdílení zkušeností s hodnocením žáků z domovských zemí a škol účastníků.

Měli jsme možnost navštívit i základní školu ve Funchalu a nahlédnout přímo do vyučovacích hodin. Součástí nabitého programu byla i příjemná kombinace projektové činnosti s výletem kolem ostrova. Účastníci totiž měli za úkol během putování Madeirou sbírat informace a fotografie pro následnou tvorbu formativního testu s využitím digitálních nástrojů. Výstupy z praktických činností jednotlivých skupin jsme měli možnost opět sdílet mezi sebou v podobě cloudového úložiště, které pro nás zůstává otevřené i po absolvování kurzu.

V současné době připravujeme vzdělávací program, který bude obsahovat jak aplikování důležitých poznatků, tak také seznámení a práci s konkrétními nástroji pro praktické využití. Určitě Vás na něj v blízké době rádi pozveme.

Blanka Kozáková, Eva Krzywoňová, Gabriela Návratová, Jan Buchta

Fotografie z mobility:

Další čtyři pracovníci si vyjeli zdokonalovat své jazykové schopnosti do Dublinu.

Mobilita probíhala opět v Centre of English Studies v Dublinu ve spolupráci se španělskou organizací English Matters. Týdenního jazykového kurzu se zúčastnily 4 kolegyně, které dle zařazení do skupin, vždy s ohledem na svou dosaženou jazykovou úroveň (dle SERR), zlepšovaly základní jazykové dovednosti (čtení, mluvení, poslech, psaní), gramatiku, čtení s porozuměním, slovní zásobu, výslovnost.

Ve čtyřčlenném týmu jsme v termínu 13. – 19. března 2022 vyrazili do finského hlavního města v rámci zahraničních mobilit projektu Efektivní rozvoj organizace (Erasmus+), kde se nás ujala lektorka a koučka Andreea Gatman z organizace ActOnLearning.

Inspirativní a aktivitami nabitý program se skládal z pěti hlavních modulů:

 • Integrované kurikulum
 • Výuka založená na dovednostech 21. století
 • Inovační vzdělávání
 • Design Based Learning
 • Wellbeing a výuka STEAM

Samotná výuka byla obohacena mimo jiné o exkurze do školských zařízení různých stupňů finského vzdělávacího systému. Navštívili jsme např. mateřskou školu a základní školu Dickursby Skola ve Vantaa, střední odbornou školu Varia Vocational College ve Vantaa a univerzitu Aalto v Espoo. Kromě školských zařízení jsme absolvovali interaktivní program v ústřední knihovně Oodi v Helsinkách a navštívili jsme i science centrum a digitální planetárium Heureka.

Získané poznatky a zkušenosti nyní plánujeme převést do vzdělávacího programu pro pedagogické pracovníky, jehož prostřednictvím chceme sdílet příklady dobré praxe z finského kurikula a podpořit tak inspiraci českých pedagogů při zavádění inovativních metod 21. století do výuky.

Fotografie z naší účasti v Helsinkách:

V termínu 13. – 19. března 2022 jsme se účastnili mobility v Helsinkách, při které jsme absolvovali kurz zaměřený na integrované kurikulum. Své postřehy jsme zpracovali do prezentace, kterou si můžete stáhnout a inspirovat se i pro vlastní zahraniční cesty.

I druhou mobilitu provázela vlna pandemie a místo v říjnu 2020 (první plánovaný termín) se nám podařilo kurz absolvovat až v termínu 15.-19. 11. 2021, tedy o více jak rok později.

Mobilita probíhala ve spolupráci se španělskou organizací English Matters, která pořádala English Course v Dublinu v Centre of English Studies. Týdenního jazykového kurzu se účastnilo 5 pracovníků organizace, kteří dle zařazení do skupin, vždy s ohledem na svou dosaženou jazykovou úroveň (dle SERR), zlepšovali základní jazykové dovednosti (čtení, mluvení, poslech, psaní), gramatiku, čtení s porozuměním, slovní zásobu, výslovnost.

Po dlouhém odkládání plánovaných mobilit z důvodu pandemie Covid 19, která nás provázela takříkajíc od samého počátku realizace projektu, se nám konečně podařilo vycestovat. V období 17/05/2021-21/05/2021 absolvovala první skupina mobilitu na Tenerife.

Mobilita probíhala ve spolupráci s FU International Academy Tenerife, Puerto de la Cruz. Hostitelská agentura pro naše pracovníky připravila týdenní vzdělávací program na téma „Stress Management“ pod vedením Olgy Keliy. 

Program kurzu:

 • teorie stresu a prevence vyhoření (různé pohledy a přístupy, typy stresu, resilience a percepce)
 • emoční a fyzické symptomy stresu
 • aktivity zaměřené na prevenci syndromu vyhoření (vlastní energy audit a stress diary, relaxace, meditace, aktivní dýchání, pohybové aktivity)
 • stress management
 • nástroje a techniky: mindfulness, kreativita, time management
 • řešení konfliktů na pracovišti
 • význam zdravého životního stylu v našem životě

Zpracovaný handout z kurzu naleznete v příloze: