Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Zpracování účetnictví

 • opatření každého účetního dokladu předkontací účetního zápisu podle účtového rozvrhu
 • naúčtování účetního zápisu do účetního software
 • zpracování účetních sestav a jejich tisk
 • sestavení účetních výkazů a jejich tisk
 • kontrola účetních stavů s operativní evidencí
 • zpracování účetních výstupů pro statistická šetření
 • pomoc při sestavení schváleného rozpočtu a následných úpravách rozpočtu ze strany zřizovatele
 • zavedení hodnot schváleného rozpočtu i pozdějších úprav rozpočtu do účetního software
 • průběžná kontrola čerpání rozpočtu podle jednotlivých druhů nákladů a výnosů
 • osobní konzultace dle potřeby
 • vyhotovení podkladů pro rozborovou činnost
 • zpracování podkladů pro oblast zúčtování finančních vztahů se zřizovatelem
 • pomoc při vyhotovení vnitroorganizačních účetních směrnic a jejich aktualizace dle potřebnosti
 • součinnost při zpracování daňových přiznání