Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Na Madeiře jsme se věnovali eAssessmentu

V březnu 2023 navštívili čtyři naši zaměstnanci portugalský ostrov Madeira, aby v rámci projektu Efektivní rozvoj organizace (Erasmus+) získali cenné zkušenosti z oblasti využití digitálních nástrojů pro eAssessment (elektronické hodnocení) ve vzdělávání.

Sedmidenní kurz připravila finská společnost Euneos Oy a vedli jej zkušení estonští lektoři Mart Laanpere a Hans Põldoja. Vzdělávání se účastnili učitelé ze sedmi evropských zemí. Společně jsme se věnovali tématům jako např. elektronického hodnocení ve školách, definici vzdělávacího kontraktu, konstrukci elektronických testů a dotazníků, využívání odznaků jako motivačního nástroje pro výuku, strukturování stupňů úspěšnosti pomocí rubrik a sebehodnocení prostřednictvím e-portfolií. Pracovali jsme s rozsáhlým fondem digitálních nástrojů. Velkým přínosem kurzu byly diskuse a vzájemné sdílení zkušeností s hodnocením žáků z domovských zemí a škol účastníků.

Měli jsme možnost navštívit i základní školu ve Funchalu a nahlédnout přímo do vyučovacích hodin. Součástí nabitého programu byla i příjemná kombinace projektové činnosti s výletem kolem ostrova. Účastníci totiž měli za úkol během putování Madeirou sbírat informace a fotografie pro následnou tvorbu formativního testu s využitím digitálních nástrojů. Výstupy z praktických činností jednotlivých skupin jsme měli možnost opět sdílet mezi sebou v podobě cloudového úložiště, které pro nás zůstává otevřené i po absolvování kurzu.

V současné době připravujeme vzdělávací program, který bude obsahovat jak aplikování důležitých poznatků, tak také seznámení a práci s konkrétními nástroji pro praktické využití. Určitě Vás na něj v blízké době rádi pozveme.

Blanka Kozáková, Eva Krzywoňová, Gabriela Návratová, Jan Buchta

Fotografie z mobility: