Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Únikovka jako prostředek primární prevence při práci s dětmi a mládeží – pracovní list

Forma únikové hry, při které se děti aktivně zapojují do řešení situace spojené s konkrétním tématem, a přitom je to opravdu baví – to byl webinář, kterým jsme chtěli inspirovat organizace pracující s dětmi a mládeží při plánování a realizaci preventivních aktivit. Z webináře jsme připravili i seznam využitelných nástrojů. Zde je k dispozici pro využití široké veřejnosti, která se chce touto problematikou zabývat.