Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

2. mobilita – English Course v Dublinu

I druhou mobilitu provázela vlna pandemie a místo v říjnu 2020 (první plánovaný termín) se nám podařilo kurz absolvovat až v termínu 15.-19. 11. 2021, tedy o více jak rok později.

Mobilita probíhala ve spolupráci se španělskou organizací English Matters, která pořádala English Course v Dublinu v Centre of English Studies. Týdenního jazykového kurzu se účastnilo 5 pracovníků organizace, kteří dle zařazení do skupin, vždy s ohledem na svou dosaženou jazykovou úroveň (dle SERR), zlepšovali základní jazykové dovednosti (čtení, mluvení, poslech, psaní), gramatiku, čtení s porozuměním, slovní zásobu, výslovnost.