Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Financování škol

Poradenství v otázkách financování škol a školských zařízení

Pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, jejich ekonomy a účetní jsou určeny příspěvky Ing. Petry Schwarzové věnované oblasti finančního řízení. Výklady dále uvedené se vztahují zejména na veřejnoprávní subjekty, tj. na školy a školská zařízení zřizované státem a územními samosprávnými celky.

Dotazy a články

Cestovní náhrady u „dohodářů“

Hned v úvodu je třeba upozornit, že cestovní náhrady se na „dohodáře“ automaticky nevztahují! Z pohledu zákoníku práce uhradit cestovní náhrady zaměstnanci, který činní pro zaměstnavatele práci na základě dohod