Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Jak se přihlásit?

Způsoby přihlášení

Elektronicky

Odkaz pro přihlášení je uveden u každé vzdělávací akce na webu v aktuální nabídce vzdělávání. V případě, že vyberete formu úhrady „fakturou z prostředků organizace“, obdrží potvrzovací e-mail nejen účastník, ale i organizace. Vaše přihláška je automaticky zpracována informačním systémem a budete informováni o dokončení registrace.

Papírovou přihláškou

Na vzdělávací akci je možné přihlásit se i prostřednictvím stažením a vyplněním formuláře níže. Přihlášku si vytiskněte, doplňte Váš podpis a podpis ředitele školy - souhlas s účastí a úhradou poplatků. Přihlášku následně pošlete poštou na příslušné pracoviště nebo naskenujte a odešlete e-mailem na adresu uvedenou u akce.

Za přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka, kterého zajišťuje škola. Tento náhradník nemusí být pouze z vlastní školy. O jakékoliv změně je však třeba včas informovat příslušného náhradníka i organizátora vzdělávacího programu a následně zaslat přihlášku.

Zrušení plánovaného vzdělávacího programu pro nízký počet účastníků, přeložení termínu (při onemocnění lektora) nebo změna místa konání bude přihlášeným oznámeno telefonicky nebo e-mailem. Než odejdete na seminář, přesvědčte se znovu o konání na příslušné stránce kurzu v aktuální nabídce vzdělávání.

Ano. Přihlašovaný účastník zodpovídá za pravdivost údajů uvedených v přihlášce včetně souhlasu ředitele školy s účastí a s úhradou poplatku ze zdrojů školy. Podáním přihlášky se účastník a vysílající organizace zavazují dodržovat všechna zde uvedená pravidla.

Na vzdělávací programy se hlaste co nejdříve, nejpozději v den uvedený u vzdělávacího programu. Počet přihlášených rozhoduje o realizaci vzdělávacích programů. Zájemci jsou zařazováni dle termínu doručení jejich přihlášky.

Doplňující informace:

 • Bez podání přihlášky se vzdělávacího programu nelze účastnit.
 • Účast na vzdělávací akci mají zaručenou pouze řádně přihlášení účastníci. V případě uvolnění místa (pokud jste uvedeni jako náhradníci), budete k účasti na vzdělávací akci pozváni.
 • V případě nabízených volných míst se lze dostavit na akci i v den zahájení s řádně vyplněnou přihláškou.

Pozvání na vzdělávací akci obdržíte minimálně týden před zahájením e-mailem na adresu školy, popř. na osobní e-mail účastníka, pokud bude uveden v přihlášce.

Co a jak vyplnit na tištěné přihlášce?

 • Název vzdělávací akce, číslo akce, datum a místo konání
 • Jméno, příjmení, titul, datum narození (prvních 6 čísel rodného čísla)
  Budou na prezenční listině, datum narození na osvědčení. Prosíme o čitelné vyplnění.
 • Číslo mobilního telefonu, osobní e-mail a adresa vč. PSČ, aprobace/funkce
  Slouží k tomu, abychom Vás mohli včas informovat o podrobnostech akce, případně o změnách. Aprobace/funkce je údaj, který můžeme využít pro cílenou nabídku nových vzdělávacích akcí a pro naši analýzu dat.
 • Název organizace, IČ a kód organizace a další údaje o organizaci
  Název a IČ ředitelství (společné pro všechny součásti). Kód organizace je označení 5 číslicemi, zjistíte ho zde.
 • Účastnický poplatek
  Uveďte, jakou formou budete hradit.
 • Souhlas účastníka a ředitele školy
  Je nutné vyplnit a podepsat pro platnost přihlášky.

Fakturace a storno podmínky

Všechny akce budou fakturovány ředitelství právního subjektu.

Daňové doklady organizacím v souladu s § 26 zákona 235/2004 Sb. o DPH, zasíláme pouze elektronickou formou ve formátu .pdf na emailovou adresu vaší organizace.

Fakturace bude provedena za právní subjekt včetně všech jeho součástí a všechny vzdělávací programy DVPP v příslušném měsíci po termínu konání vzdělávacích akcí. Pokud má vzdělávací akce více částí, vyfakturuje se celý účastnický poplatek v prvním měsíci po realizaci první části. Následné storno nelze realizovat a nelze se ani na jednotlivé části zvlášť přihlašovat.
U kvalifikačních studií bude samoplátcům vystavena proforma faktura před realizací kurzu.

STORNO – zasílejte poštou v papírové podobě nebo e-mailem (uveďte všechny identifikační údaje – jméno, 6 znaků RČ, číslo akce, název a termín, škola)

Jednodenní vzdělávací programy:

Ze závažných důvodů lze účast na vzdělávacím programu odvolat 5 pracovních dnů před zahájením vzdělávacího programu bez storno poplatků. Je zapotřebí omluvit každou nepřítomnost na vzdělávacím programu, abychom mohli zařadit nové zájemce. Přihláška i její storno je účetním dokladem. V případě obdržení storna do 3 pracovních dnů před zahájením vzdělávacího programu účtujeme poplatek ve výši 50 % z celkové ceny vzdělávacího programu. Na pozdější storno nemůžeme brát bohužel zřetel – bude vám účtována plná cena. Den konání vzdělávacího programu se do lhůty storna nezapočítává.

Víkendové a pobytové vzdělávací programy:

U víkendových a všech pobytových vzdělávacích programů s noclehem a stravováním je bezplatná stornovací doba účastnického poplatku včetně ubytování a stravného 14 dnů před termínem vzdělávacího programu. Den konání vzdělávacího programu se do lhůty storna nezapočítává.

Kvalifikační studia:

U kvalifikačních studií je bezplatná stornovací doba 28 kalendářních dnů před termínem zahájení, při obdržení storna do 14 kalendářních dnů před termínem zahájení účtujeme poplatek ve výši 50 % z celkové ceny studia, na pozdější storno nebude brán zřetel. Den zahájení studia se nezapočítává do lhůty pro storno.