Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

TPA

Aktuality z projektu

Představujeme Vám naše mentory…

Po celou dobu realizace aktivity Soustavná cílená podpora zapojených škol a jejich změna na učící se organizace v rámci projektu TPA budou mít školy přiděleného

Název projektu

TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

Registrační číslo

CZ.10.03.01/00/22_003/0000072

Realizace projektu

9/2022 – 12/2027

Stránka projektu na webu Moravskoslezského kraje

Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost absolventů na současném a budoucím trhu práce a podpořit jejich schopnost pružně reagovat na dynamicky se měnící vnější podmínky a potřeby zaměstnavatelů. Absolventi budou vstupovat na trh práce lépe vybaveni jak odbornými znalostmi, tak dovednostmi, přenositelnými jazykovými, digitálními kompetencemi i měkkými klíčovými kompetencemi, které uplatní v moderním průmyslu, službách nebo ve vlastním podnikání. Klíčovým nástrojem k dosažení deklarovaného cíle je systematické a cílené vzdělávání učitelů, kteří se žáky pracují.

V rámci projektu jsou realizovány čtyři klíčové aktivity:

B1– Soustavná cílená podpora zapojených škol a jejich změna na učící se organizace

B2– Rozvoj všeobecné i odborné angličtiny na SŠ

B3– Podpora digitálních kompetencí na ZŠ a SŠ

B4– Podpora podnikavosti na ZŠ

V rámci aktivity budeme dlouhodobě podporovat 20 škol na jejich cestě k těmto kvalitám:

 • Vysoká kvalita pedagogického vedení školy
 • Vize a hodnoty školy orientované na kvalitu učení
 • V centru zájmu je žák
 • Podnětné a bezpečné prostředí pro učení se všech
 • Sledování vzdělávacího pokroku žáků
 • Kvalitní spolupráce aktérů školy

 

Vnímáme to tak, že se jedná o kvality, které podporují nejen kvalitu výuky, ale vytváří ve škole bezpečné prostředí pro učení se všech – žáků, učitelů, členů vedení, rodičů, členů komunity atd. Těchto kvalit chceme v zapojených školách dosáhnout prostřednictvím:

 • Zavedením nebo posílením strategického plánování, které vychází ze společně formulované a živé vize
 • Zavedením nebo posílením kolegiální podpory a společného učení napříč školou
 • Zavedením pedagogických inovací směřujících ke kvalitě pedagogického procesu

 

Po celou dobu realizace aktivity budou mít školy cílenou podporu průvodce – klíčového odborného pracovníka – mentora.

 • Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
 • Jazykové gymnázium Pavla Tigrida
 • Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace
 • Střední zdravotnická škola Karviná, příspěvková organizace
 • Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
 • Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace
 • ZŠ speciální, Ostrava – Slezská Ostrava, příspěvková organizace
 • ZŠ Opava, Mařádkova 15, příspěvková organizace
 • ZŠ Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace
 • ZŠ Ostrava – Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace
 • ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 • ZŠ Kravaře, příspěvková organizace
 • ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec příspěvková organizace
 • ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace
 • ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace
 • Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Sedliště
 • ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín
 • ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina příspěvková organizace
 • ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace

Cílem aktivity je poskytnout absolventům středních odborných škol výhodu pro úspěšné uplatnění na trhu práce, a to podporou rozvoje jejich komunikativních dovedností a znalostí v odborném cizím jazyce. Takto získané dovednosti prokazatelně zvyšují jejich zaměstnatelnost, což následně přispívá k výkonnosti podniků a konkurenceschopnosti.  Základem je výuka odborného předmětu v angličtině v tandemu učitel odborného předmětu s učitelem cizího jazyka. Stěžejní roli zde tedy sehrávají pedagogičtí pracovníci a jejich všeobecná i odborná jazyková průprava.  Dílčí podaktivity cílí na vzdělávání učitelů angličtiny a učitelů odborných předmětů, které směřuje ke zvýšení kvality výuky cizího jazyka a komunikativních dovedností v odborných předmětech.

Do aktivity budou zapojeni pedagogičtí pracovníci a vybraní žáci 12 středních škol MSK, a to ve dvou bězích:

1. běh 2023/24-2025/26

2. běh 2024/25-2026/27

v oborech:

 • 23 Strojírenství a strojírenská výroba
 • 26 Elektrotechnika
 • 53 Praktická sestra, zdravotnický asistent
 • 63 Obchodní akademie, Ekonomika a podnikání
 • Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace
 • Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 • Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Kavalcova 814/1, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace
 • Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
 • Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

Cílem aktivity je podpořit zavádění „nové informatiky” do výuky ZŠ a SŠ. Ta je založena na aktivních činnostech, při kterých žáci využívají informatické postupy a pojmy. Smyslem je rozvíjet u žáků informatické myšlení, tedy zaměřit se na popis problému, jeho analýzu a hledání efektivních řešení.

Cílem aktivity je podpořit podnikavost žáků základních škol jako kompetenci, která je připravuje na zvládání rychlých a častých změn a přináší zvýšení konkurenceschopnosti na dynamickém trhu práce.

Výchova k podnikavosti propojuje vzdělávání s praktickým životem, odstraňuje hranice mezi vzděláváním, prací a aktivním občanem, trénuje dovednosti obecné, uplatnitelné průřezově napříč všemi obory a oblastmi života. U žáků je tedy žádoucí podporovat schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní. Jejich podstatou je tvořivost, kritické myšlení a řešení problémů, iniciativa a vytrvalost a schopnost spolupracovat s ostatními.

Realizační tým

Mgr. Marie Apriasová

Projektový manažer

marie.apriasova@kvic.cz

+420 595 538 071

+420 777 136 413

Ing. Kateřina Gletová

Finanční manažer

katerina.gletova@kvic.cz

+420 595 538 019

+420 777 723 439

Vypsané kurzy

 16.09.2024
 Ostrava
 0 Kč
 40  h
Mgr. Blanka Kozáková
Přihláška zavazuje k absolvování celého kurzu.
 Obsazenost: 5/15  Akreditováno MŠMT  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 1342042350
 16.09.2024
 Ostravice
 0 Kč
 80  h
Mgr. Alexandra Dobrovolná; Mgr. Lenka Hartmannová
Pouze pro pedagogy zapojených ZŠ a SŠ B1 TPA
 Obsazenost: 0/20  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 2033522450
 16.09.2024
 Frýdek-Místek
 0 Kč
 40  h
Ing. Jiří Sumbal
Přihláška zavazuje k absolvování celého kurzu.
 Obsazenost: 0/15  Akreditováno MŠMT  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 1033092400
 17.09.2024
 Ostrava
 0 Kč
 40  h
Mgr. Helena Lazarová
Přihláška zavazuje k absolvování celého kurzu.
 Obsazenost: 1/15  Akreditováno MŠMT  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 1033102400
 18.09.2024
 online
 0 Kč
 40  h
Ing. Marta Murínová
Přihláška zavazuje k absolvování celého kurzu.
 Obsazenost: 4/15  Akreditováno MŠMT  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 1033142350
 23.09.2024
 Ostrava
 0 Kč
 40  h
Mgr. Blanka Kozáková
Přihláška zavazuje k absolvování celého kurzu.
 Obsazenost: 8/15  Akreditováno MŠMT  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 1341932350
 23.09.2024
 Ostrava
 0 Kč
 2  h
Mgr. Marie Apriasová
Pro školy zapojené do aktivity B2 projektu TPA
 Obsazenost: 0/30  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 4033182450
 08.10.2024
 Ostrava
 0 Kč
 250  h
Mgr. Blanka Kozáková; RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., MBA, LLM, MPA
Na studium se již nelze přihlašovat.
 Obsazenost: 22/22 (+6)  Akreditováno MŠMT  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 6033032450
 14.10.2024
 Ostravice
 0 Kč
 80  h
Mgr. Alexandra Dobrovolná; Mgr. Lenka Hartmannová
Pouze pro pedagogy zapojených ZŠ a SŠ B1 TPA
 Obsazenost: 0/20  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 2033522451
 21.10.2024
 Ostrava
 0 Kč
 139  h
Mgr. et Mgr. Jakub Švec; Mgr. et Mgr. Petra Mařádková; Mgr. Marie Komárová; Mgr. Petra Večerková; neurčen
Určeno pedagogickým pracovníkům SOŠ a SOU z MSK
 Obsazenost: 22/25  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 4033382450
 11.11.2024
 Ostrava
 0 Kč
 40  h
Bc. Tomáš Hájek; Ing. Jiří Branžovský; Mgr. et Mgr. Jakub Švec; Mgr. Veronika Šancová
určeno pouze ZŠ
 Obsazenost: 1/20  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 2033502450
 19.11.2024
 Ostrava
 0 Kč
 80  h
Mgr. Bohumil Zmrzlík
Pro pedagogy ZŠ a SŠ aktivity B1 projektu
 Obsazenost: 0/24  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 1033232450
 20.11.2024
 Ostrava
 0 Kč
 16  h
Mgr. Bohumil Zmrzlík
Pro dvojice učitelů ZŠ/SŠ zapoj. do TPA – B1
 Obsazenost: 0/20  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 1033242450
 15.09.2025
 Ostrava
 0 Kč
 40  h
Mgr. Blanka Kozáková
Přihláška zavazuje k absolvování celého kurzu.
 Obsazenost: 1/15  Akreditováno MŠMT  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 1341952350
 15.09.2025
 Ostrava
 0 Kč
 40  h
Mgr. Blanka Kozáková
Přihláška zavazuje k absolvování celého kurzu.
 Obsazenost: 0/15  Akreditováno MŠMT  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 1342022400
 15.09.2025
 Frýdek-Místek
 0 Kč
 40  h
Ing. Jiří Sumbal
Přihláška zavazuje k absolvování celého kurzu.
 Obsazenost: 1/15  Akreditováno MŠMT  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 1342012400
 15.09.2025
 online
 0 Kč
 40  h
Mgr. Blanka Kozáková
Přihláška zavazuje k absolvování celého kurzu.
 Obsazenost: 0/15  Akreditováno MŠMT  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 1341862350