Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

TPA

Aktuality z projektu

Staňte se koordinátorem podnikavosti na ZŠ

Schopnost podnikavosti je novou kompetencí člověka 21. století. Ačkoliv se často zaměňuje pojem podnikavost za podnikání, není tomu tak. Podnikavost je schopnost, kterou by měl

Představujeme Vám naše mentory…

Po celou dobu realizace aktivity Soustavná cílená podpora zapojených škol a jejich změna na učící se organizace v rámci projektu TPA budou mít školy přiděleného

Název projektu

TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

Registrační číslo

CZ.10.03.01/00/22_003/0000072

Realizace projektu

9/2022 – 12/2027

Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost absolventů na současném a budoucím trhu práce a podpořit jejich schopnost pružně reagovat na dynamicky se měnící vnější podmínky a potřeby zaměstnavatelů. Absolventi budou vstupovat na trh práce lépe vybaveni jak odbornými znalostmi, tak dovednostmi, přenositelnými jazykovými, digitálními kompetencemi i měkkými klíčovými kompetencemi, které uplatní v moderním průmyslu, službách nebo ve vlastním podnikání. Klíčovým nástrojem k dosažení deklarovaného cíle je systematické a cílené vzdělávání učitelů, kteří se žáky pracují.

V rámci projektu jsou realizovány čtyři klíčové aktivity:

B1– Soustavná cílená podpora zapojených škol a jejich změna na učící se organizace

B2– Rozvoj všeobecné i odborné angličtiny na SŠ

B3– Podpora digitálních kompetencí na ZŠ a SŠ

B4– Podpora podnikavosti na ZŠ

V rámci aktivity budeme dlouhodobě podporovat 20 škol na jejich cestě k těmto kvalitám:

 • Vysoká kvalita pedagogického vedení školy
 • Vize a hodnoty školy orientované na kvalitu učení
 • V centru zájmu je žák
 • Podnětné a bezpečné prostředí pro učení se všech
 • Sledování vzdělávacího pokroku žáků
 • Kvalitní spolupráce aktérů školy

 

Vnímáme to tak, že se jedná o kvality, které podporují nejen kvalitu výuky, ale vytváří ve škole bezpečné prostředí pro učení se všech – žáků, učitelů, členů vedení, rodičů, členů komunity atd. Těchto kvalit chceme v zapojených školách dosáhnout prostřednictvím:

 • Zavedením nebo posílením strategického plánování, které vychází ze společně formulované a živé vize
 • Zavedením nebo posílením kolegiální podpory a společného učení napříč školou
 • Zavedením pedagogických inovací směřujících ke kvalitě pedagogického procesu

 

Po celou dobu realizace aktivity budou mít školy cílenou podporu průvodce – klíčového odborného pracovníka – mentora.

 • Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
 • Jazykové gymnázium Pavla Tigrida
 • Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace
 • Střední zdravotnická škola Karviná, příspěvková organizace
 • Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
 • Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace
 • ZŠ speciální, Ostrava – Slezská Ostrava, příspěvková organizace
 • ZŠ Opava, Mařádkova 15, příspěvková organizace
 • ZŠ Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace
 • ZŠ Ostrava – Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace
 • ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 • ZŠ Kravaře, příspěvková organizace
 • ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec příspěvková organizace
 • ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace
 • ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace
 • Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Sedliště
 • ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín
 • ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina příspěvková organizace
 • ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace

Cílem aktivity je poskytnout absolventům středních odborných škol výhodu pro úspěšné uplatnění na trhu práce, a to podporou rozvoje jejich komunikativních dovedností a znalostí v odborném cizím jazyce. Takto získané dovednosti prokazatelně zvyšují jejich zaměstnatelnost, což následně přispívá k výkonnosti podniků a konkurenceschopnosti.  Základem je výuka odborného předmětu v angličtině v tandemu učitel odborného předmětu s učitelem cizího jazyka. Stěžejní roli zde tedy sehrávají pedagogičtí pracovníci a jejich všeobecná i odborná jazyková průprava.  Dílčí podaktivity cílí na vzdělávání učitelů angličtiny a učitelů odborných předmětů, které směřuje ke zvýšení kvality výuky cizího jazyka a komunikativních dovedností v odborných předmětech.

Do aktivity budou zapojeni pedagogičtí pracovníci a vybraní žáci 12 středních škol MSK, a to ve dvou bězích:

1. běh 2023/24-2025/26

2. běh 2024/25-2026/27

v oborech:

 • 23 Strojírenství a strojírenská výroba
 • 26 Elektrotechnika
 • 53 Praktická sestra, zdravotnický asistent
 • 63 Obchodní akademie, Ekonomika a podnikání
 • Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace
 • Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 • Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Kavalcova 814/1, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace
 • Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
 • Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

Cílem aktivity je podpořit zavádění „nové informatiky” do výuky ZŠ a SŠ. Ta je založena na aktivních činnostech, při kterých žáci využívají informatické postupy a pojmy. Smyslem je rozvíjet u žáků informatické myšlení, tedy zaměřit se na popis problému, jeho analýzu a hledání efektivních řešení.

Cílem aktivity je podpořit podnikavost žáků základních škol jako kompetenci, která je připravuje na zvládání rychlých a častých změn a přináší zvýšení konkurenceschopnosti na dynamickém trhu práce.

Výchova k podnikavosti propojuje vzdělávání s praktickým životem, odstraňuje hranice mezi vzděláváním, prací a aktivním občanem, trénuje dovednosti obecné, uplatnitelné průřezově napříč všemi obory a oblastmi života. U žáků je tedy žádoucí podporovat schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní. Jejich podstatou je tvořivost, kritické myšlení a řešení problémů, iniciativa a vytrvalost a schopnost spolupracovat s ostatními.

Realizační tým

Mgr. Marie Apriasová

Projektový manažer

marie.apriasova@kvic.cz

+420 595 538 071

+420 777 136 413

Ing. Kateřina Gletová

Finanční manažer

katerina.gletova@kvic.cz

+420 595 538 019

+420 777 723 439

Vypsané kurzy

 18.03.2024
 Ostrava
 0 Kč
 48  h
Mgr. et Mgr. Jakub Švec; Mgr. et Mgr. Petra Mařádková
Pouze pro třídní učitele zapojených ZŠ a SŠ B1 TPA
 Obsazenost: 20/20  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 6033272400
 20.03.2024
 Ostrava
 0 Kč
 16  h
Mgr. Bohumil Zmrzlík
Kurz naplněn, bude vyhlášen další termín!
 Obsazenost: 24/20 (+3)  Akreditováno MŠMT  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 1033242400
 23.04.2024
 Ostrava
 0 Kč
 2  h
Mgr. Marie Apriasová
Pro školy zapojené do aktivity B2 projektu TPA
 Obsazenost: 0/30  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 4033182400
 25.04.2024
 Ostrava
 0 Kč
 3  h
Ing. Vladislava Sokolová; Mgr. Monika Dundrová
Pro zapojené SŠ v TPA – aktivita B2.
 Obsazenost: 5/6  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 5033292404
 09.05.2024
 Opava
 0 Kč
 2  h
Mgr. Marie Apriasová
Pro školy zapojené do aktivity B2 projektu TPA
 Obsazenost: 0/30  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 4033182401
 08.10.2024
 Ostrava
 0 Kč
 250  h
Mgr. Blanka Kozáková
Na studium se již nelze přihlašovat.
 Obsazenost: 22/22 (+6)  Akreditováno MŠMT  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 6033032450