Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

TPA

Aktuality z projektu

Název projektu

TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

Registrační číslo

CZ.10.03.01/00/22_003/0000072

Realizace projektu

9/2022 – 12/2027

Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost absolventů na současném a budoucím trhu práce a podpořit jejich schopnost pružně reagovat na dynamicky se měnící vnější podmínky a potřeby zaměstnavatelů. Absolventi budou vstupovat na trh práce lépe vybaveni jak odbornými znalostmi, tak dovednostmi, přenositelnými jazykovými, digitálními kompetencemi i měkkými klíčovými kompetencemi, které uplatní v moderním průmyslu, službách nebo ve vlastním podnikání. Klíčovým nástrojem k dosažení deklarovaného cíle je systematické a cílené vzdělávání učitelů, kteří se žáky pracují.

Realizační tým

Mgr. Marie Apriasová

Projektový manažer

marie.apriasova@kvic.cz

+420 595 538 071

+420 777 136 413

Ing. Kateřina Gletová

Finanční manažer

katerina.gletova@kvic.cz

+420 595 538 019

+420 777 723 439

Vypsané kurzy

 11.10.2023
 online
 0 Kč
 40  h
Ing. Marta Murínová; Mgr. Blanka Kozáková
Přihláška zavazuje k absolvování celého kurzu.
 Obsazenost: 15/15  Akreditováno MŠMT  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 1342002350
 10.11.2023
 Bruntál
 0 Kč
 139  h
Mgr. et Mgr. Jakub Švec; Mgr. et Mgr. Petra Mařádková; Mgr. Jana Mikošková; Mgr. Lubomír Pelech; Mgr. Marie Komárová…
Určeno pedagogickým pracovníkům SOŠ a SOU z MSK
 Obsazenost: 9/25  Akreditováno MŠMT  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 6033022350
 04.01.2024
 online
 0 Kč
 40  h
Ing. Dagmar Vítková; Mgr. Petr Exner; Mgr. Radovan Jansa
Přihláška zavazuje k absolvování celého kurzu.
 Obsazenost: 15/15 (+6)  Akreditováno MŠMT  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 1341942350
 17.01.2024
 Ostrava
 0 Kč
 40  h
Mgr. Helena Lazarová
Přihláška zavazuje k absolvování celého kurzu.
 Obsazenost: 13/15  Akreditováno MŠMT  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání Č. kurzu: 1033102350