Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

4. mobilita – opět angličtina v Dublinu

Další čtyři pracovníci si vyjeli zdokonalovat své jazykové schopnosti do Dublinu.

Mobilita probíhala opět v Centre of English Studies v Dublinu ve spolupráci se španělskou organizací English Matters. Týdenního jazykového kurzu se zúčastnily 4 kolegyně, které dle zařazení do skupin, vždy s ohledem na svou dosaženou jazykovou úroveň (dle SERR), zlepšovaly základní jazykové dovednosti (čtení, mluvení, poslech, psaní), gramatiku, čtení s porozuměním, slovní zásobu, výslovnost.