Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Šablony

Školám nabízíme administraci celého projektu. Pokud potřebujete pouze dílčí pomoc, lze využít možnost individuálních konzultací.

Služba zahrnuje zejména zpracování všech zpráv o realizaci včetně vypořádání připomínek, pomoc při finančním řízení projektu, průběžné sledování indikátorů a závazného výkaznictví, komunikaci pracovně-právní problematiky a obsahové náplně šablon, online/osobní konzultace, formulování dotazů na MŠMT, kontrolu dodržování pravidel publicity, pomoc při kontrolách projektu s přípravou potřebné dokumentace.

Vaše upřesňující dotazy rádi zodpovíme na blanka.kozakova@kvic.cz.

Aktuality ze Šablon

Šablony OP JAK – formuláře ke zprávám

Prosím sledujte, co je nezbytné v projektu vykázat. Vzory příloh naleznete na (dole na stránce v rubrikách „Ostatní dokumenty – k realizaci projektů“ a „Vzory

OP JAK – šablony pro MŠ, ZŠ a SŠ

O čem je tento program, jaké šablony může škola realizovat: ­– personální podpora (včetně pozic školního psychologa a speciálního pedagoga); ­– osobnostně sociální a profesní

Šablony III – vzory MŠMT ke zprávám o realizaci projektu

Veškeré závazné dokumenty jsou publikovány. POZOR, pro závěrečné zprávy o realizaci si stáhněte novou verzi kalkulačky indikátorů ZoR. Odkaz na stránku: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/dokumenty.htm

Kontakty na pracovnice DVPP

Mgr. Blanka Kozáková

Ředitelství (pro oblast ICT)

blanka.kozakova@kvic.cz

+420 595 538 023

Mgr. Ilona Fiurášková

Nový Jičín

ilona.fiuraskova@kvic.cz

+420 595 538 014

Karin Šebestová

Frýdek-Místek

karin.sebestova@kvic.cz

+420 595 538 048

Mgr. Zuzana Nevřelová

Ostrava

zuzana.nevrelova@kvic.cz

+420 595 538 075