Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Aktuality

Dne 7.9.2023 zahajujeme novou skupinu pro zájemce o pozici asistenta pedagoga. Více informací včetně termínů naleznete po rozkliknutí odkazu. Kurz bude probíhat prezenčně.

Cíle studia

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga.

Kritéria výběru účastníků

Vzdělávací program vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 22 odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 20 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb.) k výkonu činnosti asistenta. Studium pedagogiky je určeno pro zájemce, u kterých nejnižším stupněm vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Struktura studia

Základy pedagogiky (základy obecné pedagogiky)

Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie, sociální interakce a sociálněpsychologické dovednosti pedagoga)

Speciální témata pro asistenty pedagoga (základy speciální pedagogiky, vybraná témata vývojové psychologie)

Účastník během kurzu absolvuje prezenční studium v rozsahu 84 vyučovacích hodin, stáž – praktické náslechy v rozsahu 8 vyučovacích hodin a závěrečný seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Praktické náslechy budou probíhat na školách, které mají zkušenosti s činností asistenta pedagoga.

Ukončení studia

Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení.  

Číslo kurzu    6337292350

Termíny:

07. 09. 202313:00 – 18:15 h
08. 09. 2023 08:30 – 15:30 h
11. 09. 202308:30 – 14:45 h
18. 09. 202308:30 – 14:45 h
19. 09. 202308:30 – 14:45 h
21. 09. 202314:00 – 17:15 h
25. 09. 202308:30 – 14:45 h
11. 10. 202314:00 – 17:15 h
23. 10. 202314:00 – 17:15 h
24. 10. 202314:00 – 17:15 h
25. 10. 202314:00 – 17:15 h
01. 11. 202314:00 – 17:15 h
06. 11. 202313:30 – 19:30 h
08. 11. 202313:00 – 18:00 h
14. 11. 202308:30 – 13:30 h
Obhajoby9. ledna 2024
Lektorský tým:zkušení lektoři s bohatou školskou praxí
Garant studia:Mgr. Jana Mikošková
Místo konání:KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 
Úč. poplatek:1 500 Kč
Termín přihlášek:průběžně

Elektronické přihlášení zde: 27 – Studium pedagogiky – asistent pedagoga – KVIC Nový Jičín

Kontakt pro dotazy a přihlášky: Mgr. Jana Mikošková, 734 790 323, jana.mikoskova@kvic.cz

Těším se na Vás!

Dne 13.9.2023 zahajujeme novou skupinu pro zájemce o pozici asistenta pedagoga opět v Olomouci. Více informací včetně termínů naleznete po rozkliknutí odkazu. Kurz bude probíhat prezenčně.

Cíle studia

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga.

Kritéria výběru účastníků

Vzdělávací program vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 22 odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 20 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb.) k výkonu činnosti asistenta. Studium pedagogiky je určeno pro zájemce, u kterých nejnižším stupněm vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Struktura studia

Základy pedagogiky (základy obecné pedagogiky)

Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie, sociální interakce a sociálněpsychologické dovednosti pedagoga)

Speciální témata pro asistenty pedagoga (základy speciální pedagogiky, vybraná témata vývojové psychologie)

Účastník během kurzu absolvuje prezenční studium v rozsahu 84 vyučovacích hodin, stáž – praktické náslechy v rozsahu 8 vyučovacích hodin a závěrečný seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Praktické náslechy budou probíhat na školách, které mají zkušenosti s činností asistenta pedagoga.

Ukončení studia

Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení.  

Číslo kurzu    5337292350

Termíny:

1. cyklus13. 09. 202308:30 – 13:45 h
14. 09. 2023 08:30 – 15:30 h
15. 09. 202308:30 – 14:45 h
2. cyklus18. 09. 202314:00 – 17:15 h
3. cyklus02. 10. 202308:30 – 15:15 h
03. 10. 202308:30 – 15:15 h
4. cyklus10. 10. 202308:30 – 15:15 h
11. 10. 202314:00 – 17:15 h
5. cyklus01. 11. 202308:30 – 13:30 h
6. cyklus08. 11. 202314:00 – 17:15 h
7. cyklus15. 11. 202314:00 – 17:15 h
8. cyklus23. 11. 202314:00 – 17:15 h
9. cyklus28. 11. 202309:00 – 14:00 h
10. cyklus04. 12. 202314:00 – 17:15 h
 09. 12. 202309:00 – 15:15 h
Obhajoby16. ledna 2024
Lektorský tým:zkušení lektoři s bohatou školskou praxí
Garant studia:Mgr. Eva Krzywoňová
Místo konání:Oblastní unie neslyšících Olomouc, z.s., Jungmannova 972/25
Úč. poplatek:1 500 Kč
Termín přihlášek:průběžně

Elektronické přihlášení zde: 28 – Studium pedagogiky – asistent pedagoga – KVIC Nový Jičín

Kontakt pro dotazy a přihlášky: Mgr. Petra Schneidrová, 595 538 061, 737 081 093, petra.schneidrova@kvic.cz

Těším se na Vás!

Dne 20.9.2023 zahajujeme novou skupinu pro zájemce o pozici asistenta pedagoga. Více informací včetně termínů naleznete po rozkliknutí odkazu. Kurz bude probíhat prezenčně.

Cíle studia

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga.

Kritéria výběru účastníků

Vzdělávací program vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 22 odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 20 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb.) k výkonu činnosti asistenta. Studium pedagogiky je určeno pro zájemce, u kterých nejnižším stupněm vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Struktura studia

Základy pedagogiky (základy obecné pedagogiky)
Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie, sociální interakce a sociálněpsychologické dovednosti pedagoga)
Speciální témata pro asistenty pedagoga (základy speciální pedagogiky, vybraná témata vývojové psychologie)
Účastník během kurzu absolvuje prezenční studium v rozsahu 84 vyučovacích hodin, stáž – praktické náslechy v rozsahu 8 vyučovacích hodin a závěrečný seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Praktické náslechy budou probíhat na školách, které mají zkušenosti s činností asistenta pedagoga.

Ukončení studia

Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení.  

Číslo kurzu    5337292351

Termíny:

1. cyklus20. 09. 2023 13:00 – 18:15 h
 21. 09. 2023 08:30 – 15:30 h 
 22. 09. 2023 08:30 – 14:45 h
2. cyklus26. 09. 2023 14:00 – 17:15 h
3. cyklus09. 10. 2023  14:00 – 17:15 h
4. cyklus12. 10. 2023   14:00 – 17:15 h
5. cyklus18. 10. 2023  14:00 – 17:15 h
6. cyklus23. 10. 2023 08:30 – 15:15 h
24. 10. 2023  08:30 – 15:15 h
25. 10. 2023 13:30 – 16:15 h
7. cyklus30. 10. 2023 08:30 – 15:15 h
8. cyklus13. 11. 2023 14:00 – 17:15 h
9. cyklus20. 11. 2023 13:30 – 19:30 h
21. 11. 2023 08:30 – 13:30 h
 22. 11. 2023 13:00 – 18:00 h
Obhajoby23. ledna 2024
Lektorský tým:zkušení lektoři s bohatou školskou praxí
Garant studia:Mgr. Eva Krzywoňová
Místo konání:KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20
Úč. poplatek:1 500 Kč
Termín přihlášek:průběžně

Elektronické přihlášení zde: 29 – Studium pedagogiky – asistent pedagoga – KVIC Nový Jičín

Kontakt pro dotazy a přihlášky: Mgr. Petra Schneidrová, 595 538 061, 737 081 093, petra.schneidrova@kvic.cz

Těším se na Vás!

Nabízíme Vám další možnost získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nutné pro kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

Studium je určeno zájemcům o učitele:

– odborných předmětů střední školy (zájemcům s ukončeným vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu)

– praktického vyučování (zájemcům s ukončeným vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu studijního oboru, ukončeným vyšším odborným vzděláním nebo ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou, který odpovídá charakteru praktického vyučování)

– odborného výcviku střední školy (zájemcům s minimálně středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělávání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu)

– uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SŠ a konzervatoři (zájemcům s minimálně středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením odpovídající části vzdělávacího programu konzervatoře, popř. ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělávání, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu)

– jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (zájemcům s ukončeným vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti společenských věd zaměřené na příslušné cizí jazyky)

Předpokládané ukončení studia je červen 2024!

Bližší informace naleznete ZDE

Cena 12 900 Kč

Hledáme školy, které chtějí vzbudit chuť žáků k učení, kde je žák a kvalita výuky na prvním místě, které jsou otevřené i ostatním a mají zájem sdílet své zkušenosti. Školy, které se chtějí učit.

(Pokračování textu…)

Od dubna 2023 jsme připravili nový běh studia pro zájemce ze škol. Toto studium lze již hradit ze šablon OPJAK. Studium trvá cca 1,5 roku, zejména se můžete těšit na návštěvy ve školách, které nám představí své řešení školní infrastruktury, přístup k nové informatice a rozvoji digitální kompetence.

Studium je velmi prakticky zaměřené. Realizujeme velké množství stáží ve školách v MSK tak, aby se studenti mohli seznámit s různou architekturou IT, s různými přístupy k pořizování HW a SW v různých typech škol. Představujeme příklady dobré praxe ve školách, které se vydaly cestou nové informatiky a strategie, jak změny připravit a zavádět ve školním kolektivu.

Pokud byste se chtěli blíže seznámit s jeho náplní, zde je odkaz:
https://www.kvic.cz/stranka/142/

a přihlásit se je možné přímo zde:
https://www.kvic.cz/kurz/1333412350/

Nabízíme Vám další možnost získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nutné pro kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

Studium je určeno zájemcům o učitele:

  • odborných předmětů střední školy (zájemcům s ukončeným vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu)
  • praktického vyučování (zájemcům s ukončeným vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu studijního oboru, ukončeným vyšším odborným vzděláním nebo ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou, který odpovídá charakteru praktického vyučování)
  • odborného výcviku střední školy (zájemcům s minimálně středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělávání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu)
  • uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SŠ a konzervatoři (zájemcům s minimálně středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením odpovídající části vzdělávacího programu konzervatoře, popř. ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělávání, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu)
  • jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (zájemcům s ukončeným vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti společenských věd zaměřené na příslušné cizí jazyky)

Předpokládané ukončení studia je leden/únor 2024!

Bližší informace naleznete ZDE

Cena 12 900 Kč

Pokud ještě váháte, zda předložit žádost do nových šablon, lze se podívat na to, co musíme v projektu vykázat.

Vzory příloh naleznete:

pro MŠ a ZŠ https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/
pro SŠ a VOŠ https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_003-sablony-pro-ss-a-vos-i/

Na stránkách operačního programu Jan Ámos Komenský byl publikován návrh harmonogramu výzev. Již nyní se můžete seznámit s tím, co přinese do regionálního školství.

O čem je tento program, jaké šablony může škola realizovat: ­
– personální podpora (včetně pozic školního psychologa a speciálního pedagoga); ­
– osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů; ­ aktivity rozvíjející ICT; ­
– extrakurikulární a rozvojové aktivity (lze očekávat kluby, doučování, spolupráce s rodiči); ­
– spolupráce ZŠ a SŠ; ­
– vzájemná online spolupráce pedagogů na platformě eTwinning; ­
– individualizace výuky pro podporu speciálních potřeb včetně nadání; ­
– stáže pedagogických pracovníků.

Více informací můžete nalézt na https://opjak.cz

KVIC pro Vás opět připravuje:
–          Bezplatné informační webináře k výzvě (předpoklad v 4-5/2022)
–          Zpracování projektové žádosti (cca od 5/2022)
–          Administraci projektu.
Službu budeme nabízet i pro nové školy, můžete nás oslovit předem na blanka.kozakovazavináčkvic.cz

Pro pedagogy se zájmem o ICT a jejich aplikování do výuky máme připraven cca 2letý studijní program v projektu OKAPII. 

Studijní program je určen pro pedagogické pracovníky ze škol se sídlem v MSK a je zdarma.
Registrovat se můžete již nyní na https://www.kvic.cz/kurz/1030792150

Na základě Vaší registrace budeme požadovat tyto doklady (sken):
– diplom (Mgr., Ing. apod.) + pedagogické vzdělání;
– pracovní smlouva s vysílající školou;
– certifikáty z ICT kurzů, webinářů, konferencí za posledních 10 let;
– popř. čestné prohlášení, že ve škole poskytujete kolegům podporu při využívání ICT ve výuce, prosím konkretizujte.

Přihlášky a zařazení do kurzu budeme vyřizovat v pořadí, jak budou doručeny.

Program proběhne kombinovanou formou:
– 110 h praktické výuky a stáží ve školách v MSK (FM, OVA, OPA, NJ), zpravidla 1 odpoledne v týdnu.
– 150 h online setkání a e-learningových lekcí.