Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Změny ve vyplňování P1c-01 ke stavu k 30. 9. 2023

Jak všichni dobře víme, tento výkaz je pro školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí „voucherem“ k získání finančních prostředků na pedagogické pracovníky. Proto mu věnujeme nemalou pozornost. Pro připomenutí: Informace z P1c-01 ke stavu k 30. 9. 2023 mají vliv na výši financí v rozpočtu 2024! Změny pro letošní rok: Nesprávné vykázání: Podrobněji na webináři: https://www.kvic.cz/kurz/?kurzID=1062452350 (10. 10. […]

Gemma 2023 – Nový Jičín 18. a 19. října (29. ročník)

Přehlídka středních škol s nabídkou oborů vzdělání s výučním listem a oborů vzdělání s maturitní zkouškou pro školní rok 2024/2025 je určena žákům končícím povinnou školní docházku, jejich rodičům, výchovným poradcům ZŠ a ostatním zájemcům. Cílem je přiblížit jim další vzdělávací možnosti v regionu Novojičínska a blízkém okolí a usnadnit jim tak rozhodování při volbě […]

Dopady konsolidačního balíčku na činnost školy včetně jejího hospodaření

Dne 28. 6. 2023 vláda schválila balíček ke konsolidaci veřejných financí. Následně bude přistoupeno k projednávání ve Sněmovně, které se má realizovat koncem srpna. Změny se předpokládají pro rok 2024. I tak je třeba se již připravit na případné změny. Dnes se podívejme na předpokládané dopady v pracovněprávních vztazích, konkrétně na „zrušení výhod“ u prací konaných […]

Užití městské hromadné dopravy při pracovní cestě

Při použití městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“) je třeba rozlišovat: •            Za MHD v obci (zde má zaměstnanec sjednáno místo výkonu práce) je zaměstnavatel povinen poskytnout náhradu jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdného platné v době konání pracovní cesty bez prokazování jízdních výdajů. Příklad 1: Místo výkonu práce Ostrava-Hrabůvka, Františka Hajdy 1429/34 Zaměstnanec […]

Užití veřejného dopravního prostředku při pracovní cestě a jeho dokladování

Zaměstnanec prokazuje užití dopravního prostředku a jeho výši patřičným dokladem. Za hromadnou veřejnou přepravu lze považovat např. autobus, vlak, letadlo, loď, taxík. V případě nedoložení příslušného dokladu Zákoník práce umožňuje proplacení cestovních náhrad. Jde pouze o možnost, nikoli povinnost ze strany zaměstnavatele. Mělo by k dané situaci docházet pouze výjimečně. I tak jde z pohledu zaměstnavatele (školy) […]

Úhrada zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnanců

Výdaje poskytované z prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7 písm. a) a b) školského zákona na činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi a svazky obcí vymezuje § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona jako finanční prostředky na: „platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za […]

Stanovení dopravního prostředku při pracovní cestě

Veškeré podmínky pracovní cesty (a to včetně určení dopravního prostředku) stanovuje zaměstnavatel předem. Znamená to, že vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Zaměstnanec je povinen způsob dopravy dodržet, jinak se jedná o porušení pracovní kázně. Zároveň z pohledu zaměstnavatele je povinnost proplatit jízdní výdaje sjednaného určeného přepravního prostředku v souladu se zákoníkem práce. […]