Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

První rok partnerských škol na cestě k učícím se organizacím

První rok na cestě ke změně je téměř za námi! Zástupci 20 škol si ještě před předáváním vysvědčení našli čas a přijeli na Ostravici společně s námi sdílet své zkušenosti z prvního roku na cestě k učícím se organizacím.

Dali jsme si vysoké cíle a pomalými, ale jistými krůčky k nim směřujeme: 

vysoká kvalita pedagogického vedení školy,
vize a hodnoty školy orientované na kvalitu učení, 
v centru zájmu je žák,
podnětné a bezpečné prostředí pro výuku, 
sledování vzdělávacího pokroku žáků,
kvalitní spolupráce aktérů školy.

Zažili jsme trefy do černého i slepé uličky. Máme za sebou více než 700 hodin společného učení: kurzy mentorských dovedností; sborovny, kde se pracovalo na hodnotách, vizi a hledání kvality ve výuce; vzájemné návštěvy mezi zapojenými školami; exkurze do inspirativních škol v rámci celé ČR; kurzy pro třídní i uvádějící učitele, RWCT, Lesson Study a v neposlední řadě dodávání odvahy a podpory ze strany externího mentora a pedagogického lídra ve školách. 

Všechny uvedené aktivity probíhaly v rámci projektu TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání. 

Naši lektoři:
Saša Dobrovolná, Lenka Hartmannová, Petra Mařádková, Jakub Švec, Bohumil Zmrzlík 

Naši mentoři:
Jana Bechná, Eva Fichnová, Monika Kamradková, Hana Kroupová, Hana Rozsíval Kroupová, Milada Pazderníková, Alena Pokorná, Petra Poláčková, Kateřina Prchalová, Martina Ruszová, Lenka Skýbová, Miroslav Všetečka 

Všem vám moc děkujeme za spolupráci!

Velké poděkování patří také kolegům z KVICu, bez kterých by to nešlo: Ilona Fiurášková, Gabriela Návratová, Zuzana Nevřelová, Petr Nehasil. 

Těšíme se na další školní rok společného učení!

Video ze setkání

Fotografie ze setkání