Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Wellbeing ve školách

Zdroj: Microsoft Copilot

V týdnu od 13. do 20. února 2024 se desítky škol napříč republikou a téměř 80 organizací, včetně té naší, zapojily do Týdne pro wellbeing ve škole.

Koordinátorem Týdne pro wellbeing ve škole bylo Partnerství pro vzdělávání 2030+ a na výstupy z této akce se můžete podívat zde: Aktuality a výstupy – Tydenprowellbeing.cz.

V návaznosti na první ročník již nyní připravujeme aktivity na ten příští, který proběhne v termínu od 4. do 11. února 2025. Samozřejmě každý týden může být týdnem pro wellbeing ve škole a pokud se chcete inspirovat, stačí vyzkoušet nabízené aktivity: https://tydenprowellbeing.cz/materialy-pro-skoly/.

Wellbeing ve školách je důležitým tématem, které se zaměřuje na celkovou pohodu žáků, studentů, učitelů a rodičů. Cílem je vytvořit školní prostředí, kde se všichni cítí dobře, navazují funkční a podpůrné vztahy a mohou rozvíjet svůj fyzický, kognitivní, emocionální, sociální a duchovní potenciál a žijí spolu s ostatními plnohodnotný a spokojený život. Wellbeing zasahuje do všech následujících, vzájemně propojených oblastí, kterými jsou:

Fyzická oblast

Souvisí s fyzickým zdravím a bezpečím a je ovlivněný fyzickou aktivitou, zdravým stravováním, spánkovým režimem a uvědomělou volbou zdravého životního stylu a prostředí.

Kognitivní oblast

Souvisí se schopnostmi kritického myšlení, řešení problémů a kreativity. Odráží se ve způsobu zpracování informací, vytváření úsudků a také v motivaci a vytrvalosti k úspěšnému dosahování stanovených cílů.

Emocionální oblast

Souvisí s kladným vnímáním sebe sama, rozpoznáváním emocí a seberegulací. Odráží se ve schopnosti důvěry v sebe i druhé a v odolnosti umožňující zvládat nepříznivé situace.

Sociální oblast

Souvisí se schopností empatie, pocitem sounáležitosti, navazováním a udržováním vztahů a spolupráce s ostatními a komunikačními dovednostmi.

Duchovní oblast

Souvisí s poznáváním a naplňováním smyslu naší existence, hodnotami a etickými principy.

Wellbeing je…když se ráno těším  

Důležité je dbát na Wellbeing nejen dětí a žáků, ale i pedagogických pracovníků.

Co říkají data z šetření zaměřených na pedagogy? Každý pátý pedagog je ohrožen syndromem vyhoření, což má zásadní dopad i na kvalitu jím poskytovaného vzdělávání a zejména naplňování individuálních potřeb dětí a žáků. Pedagog, jehož duševní zdraví je ohroženo, nedisponuje zdroji k podpoře wellbeingu a duševního zdraví dětí, které vzdělává, což negativně ovlivňuje i jejich vzdělávací výsledky.

Doporučujeme si stáhnout nebo přečíst publikaci s názvem Wellbeing ve škole: Jak na pozitivní přístup k učení i k životu, která je k dispozici zde: https://partnerstvi2030.cz/wellbeing-ve-skole-jak-na-pozitivni-pristup-k-uceni-i-k-zivotu/. Autorkou publikace je Lenka Felcmanová, vedoucí pracovní skupiny Wellbeing v Partnerství pro vzdělávání 2030+.

…i my věříme, že spokojený učitel = spokojený žák