Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Užití městské hromadné dopravy při pracovní cestě

Při použití městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“) je třeba rozlišovat:

•            Za MHD v obci (zde má zaměstnanec sjednáno místo výkonu práce) je zaměstnavatel povinen poskytnout náhradu jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdného platné v době konání pracovní cesty bez prokazování jízdních výdajů.

Příklad 1:

Místo výkonu práce Ostrava-Hrabůvka, Františka Hajdy 1429/34

Zaměstnanec nemusí v rámci pracovních cest po Ostravě prostřednictvím MHD jízdní výdaje zaměstnavateli prokazovat a budou mu náklady dle počtu pracovních cest ve stanoveném termínu (ošetřeno vnitřním předpisem) vyplaceny.

Příklad 2:

Místo výkonu práce Ostrava (také považováno za pravidelné pracoviště)

Pokud zaměstnanec vykonává cestu v rámci Ostravy, v našem případě nemá nárok na náhradu jízdních výdajů.

•            Za MHD při pracovní cestě mimo obec (zde nemá zaměstnanec sjednáno místo výkonu práce) zaměstnavatel poskytuje náhradu jízdních výdajů v prokázané výši.

Příklad 3:

Místo výkonu práce Ostrava-Hrabůvka, Františka Hajdy 1429/34

Pracovní cesta je konána do Prahy, tedy mimo obec. Zaměstnanec jede v Ostravě MHD na hlavní nádraží, následně vlakem do Prahy a v Praze využívá opět MHD. Všechny jízdní výdaje má zaměstnanec prokázat platnou jízdenkou.

Pozn.

Zákoník práce ještě umožňuje výjimku v oblasti prokázání jízdních výdajů dokladem (viz aktualita z 10. 7. 2023).