Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Užití městské hromadné dopravy při pracovní cestě

Při použití městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“) je třeba rozlišovat: •            Za MHD v obci (zde má zaměstnanec sjednáno místo výkonu práce) je zaměstnavatel povinen poskytnout náhradu jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdného platné v době konání pracovní cesty bez prokazování jízdních výdajů. Příklad 1: Místo výkonu práce Ostrava-Hrabůvka, Františka Hajdy 1429/34 Zaměstnanec […]