Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Dopady konsolidačního balíčku na činnost školy včetně jejího hospodaření

Dne 28. 6. 2023 vláda schválila balíček ke konsolidaci veřejných financí. Následně bude přistoupeno k projednávání ve Sněmovně, které se má realizovat koncem srpna. Změny se předpokládají pro rok 2024.

I tak je třeba se již připravit na případné změny. Dnes se podívejme na předpokládané dopady v pracovněprávních vztazích, konkrétně na „zrušení výhod“ u prací konaných na dohodu o provedení práce (dále jen „DPP“). Jednoduché a výhodné přijetí na DPP tímto krokem „padá“.

Má dojít k tzv. zastropování úlev z odvodů pro DPP. Nově budou stanoveny dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance (limity pro placení pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění), který pracuje na základě DPP. Jsou to:

  • limit pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrného výdělku,
  • limit při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrného výdělku.

Pokud zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude muset být odvedeno také pojistné. Nyní existuje jen limit u jednoho zaměstnavatele, takže je situace administrativně mnohem jednodušší. Avšak aby navrhovaná opatření mohla být kontrolována, bude muset být zavedena evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod.