Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Jak správně vyplnit ve výkazu P1d-01 navýšení 1 třídy

Dle vyhlášky č. 161/2018 Sb., o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení, ve znění pozdějších předpisů, 

vyplňují právnické osoby, které vyplácejí plat podle ust. § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a které vykonávají činnost mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře nebo školní družiny zřizované pouze krajem, obcí nebo svazkem obcí a zapsané v rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „organizace“), výkaz P1d-01.

Změny se týkají počtu hodin přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků ve škole a školní družině podle předpokládaného stavu k 30. 9. 2022. Termín pro odeslání dat ze škol je od 31. 5. 2022 nejpozději do 10. 6. 2022. Každá organizace vyplňuje jeden formulář P1d-01.

Organizace vyplňují pouze sl. 2 (až na některé výjimky vzniklé např. sloučením). Zde se vyplní předpokládaná změna v průměrném týdenním počtu hodin přímé pedagogické činnosti (dále jen „PPČ“) pro konkrétní kombinaci druhu činnosti a skupiny profesí pedagogických pracovníků (pouze u povinných a povinně volitelných předmětů) k 30. 9. 2022. Sl. 1 je předvyplněn z výkazu P1c-01 ke stavu 30. 9. 2021. Sl. e se pak automaticky vyplní po sečtení sl. 1 a sl. 2.

„Jak správně vyplnit navýšení 1 třídy?“ 

Je třeba zdůraznit, že se ve výkaze zapisuje nárůst přímé pedagogické činnosti (PPČ), nikoli tříd. Proto se PPČ navýší o hodnotu, která byla stanovena pro nově vzniklou třídu. Příklad: Nárůst 1 třída (23 PPČ).

Příklad vyplnění – viz příloha.