Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, od 1. 9. 2022 v kontextu odměňování zástupců ředitele školy.

V prvé řadě vycházejme z výroku MŠMT v metodickém pokynu pro příslušnou novelu nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.  Dle metodického pokynu zástupce ředitele školy (dále jen „ZŘŠ“) nemusí být jmenovaný dle zákona č. 262/2006 Sb, zákoníku práce, v platném znění (dále jen „ZP“).

Z výše uvedeného vyplývá, že budou moci v praxi existovat dva typy ZŘŠ:

•        Vedoucí zaměstnanec, který musí být jmenovaný do funkce a dle ust. § 33 odst. 3 ZP musí být vedoucí nějakého organizačního útvaru organizace (např. 1. st).  Dále musí mít stanovené podřízené zaměstnance, kterým vytváří pracovní podmínky, navrhuje odměny, schvaluje dovolené, provádí kontrolní činnost apod. Z pohledu finančního ohodnocení má pak dle složitosti organizační struktury nárok na příplatek za vedení podle stupně řízení a náročnosti řídící práce dle ust. § 124 odst. 1 až 3 ZP. Takový ZŘŠ je zařazen do organizační struktury a „zvyšuje“ stupeň řízení všem nadřízeným, včetně ředitele, a má to implicitně dopad na výši jejich příplatku za vedení.

Př. klasický ZŘŠ pro 1. stupeň, teoretickou činnost apod., jmenovaný do funkce (pozn. nemá pracovní smlouvu), má podřízené, je mu snížena PPČ z „konta“ jednotek.

•        Řídící zaměstnanec, který není vedoucí, ale má pravomoc organizovat, řídit, kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Z pohledu finančního ohodnocení má nárok na příplatek za vedení dle ust. § 124 odst. 4 ZP. Řídící zaměstnanec není stanoven v organizační struktuře jako samostatný stupeň řízení, a tudíž to bude mít dopad i na výši stupně řízení a příplatky za vedení i pro ředitele školy.

Př. řídící zaměstnanec pro projektovou činnost, který nebude mít podřízené zaměstnance, není jmenovaný do vedoucí funkce, je mu snížena PPČ z „konta“ jednotek.