Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Jak správně vyplnit ve výkazu P1d-01 navýšení 1 třídy

Dle vyhlášky č. 161/2018 Sb., o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení, ve znění pozdějších předpisů,  vyplňují právnické osoby, které vyplácejí plat podle ust. § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a které vykonávají činnost mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře nebo školní […]