Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Pořízení hmotného majetku z FKSP

Dle ustanovení §5 vyhl. č. 114/2002 Sb.,  o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění, lze z fondu hradit pořízení hmotného majetku, který slouží kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců.

V prvé řadě si je třeba uvědomit, že náklady spojené s pořízením vybavení pracovišť, které zaměstnanec potřebuje k výkonu práce, je povinností zaměstnavatele a nelze jej hradit z FKSP (např. vybavení kabinetů, učeben, sboroven). Z FKSP  můžeme pořídit pouze majetek  ke zlepšení pracovních podmínek nad rámec povinného vybavení, jež má povinnost zajistit organizace. Typickým příkladem jsou ledničky, mikrovlnné trouby, varné konvice, myčky, kávovary apod.

Zároveň si musíme uvědomit, že z FKSP lze pořídit majetek dle výše uvedených podmínek, ale není možné v žádném případě uhradit náklady na náplně do pořízeného majetku. Takže kolegům můžeme pořídit do sborovny kávovar, ale kávu si musí hradit sami.