Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Úplata ve školní družině v případě omezení nebo přerušení výuky

V současné koronavirové době a distanční výuky řešíme problém se stanovením úplaty za školní družinu. Dle ustanovení § 11 odst. 5 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, je stanoveno:

Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnůúplata se účastníkovi poměrně sníží.

Výše uvedené ustanovení o přerušení provozu školní družiny v určitém měsíci s poměrným snížením úplaty upravuje činnost pouze školních družin veřejných zřizovatelů (zřízených státem, krajem, obcí, svazkem obcí).

Ukažme si snížení úplaty na následujícím příkladu:

Úplata za měsíc100 Kč
Počet „standardních“ (viz níže) dní v měsíci20
Počet uzavřených „standardních“ dní v měsíci7

Výpočet:

Úplata za 1 den100 : 20 = 5 Kč
Ponížená částka5 x 7 = 35 Kč
Výše úplaty za daný měsíc100 – 35 = 65 Kč

Dané ustanovení nás však může „zasáhnout“ i v budoucnosti. Např. pokud nastane situace a rozsah vánočních prázdnin bude více než 5 dní v jednom měsíci (myšleno 5 „standardních“ dní, tedy mimo víkendy a svátky), pak bude úplata krácena také.

Je třeba být stále ve střehu!