Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Pořízení hmotného majetku z FKSP

Dle ustanovení §5 vyhl. č. 114/2002 Sb.,  o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění, lze z fondu hradit pořízení hmotného majetku, který slouží kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců. V prvé řadě si je třeba uvědomit, že náklady spojené s pořízením vybavení pracovišť, které zaměstnanec potřebuje k výkonu práce, je povinností zaměstnavatele a nelze jej hradit z FKSP (např. vybavení kabinetů, učeben, sboroven). Z FKSP […]