Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Jak se dívat na pedagogickou intervenci konanou jako první přespočetnou hodinu u ředitele dle současné legislativy

Vycházejme z novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (NV 75/2005 Sb.), konkrétně z § 2 odst. 6, který říká:

Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti (PPČ) stanovený v příloze k tomuto nařízení se zvyšuje o 1 hodinu, poskytuje-li pedagogický pracovník pedagogickou intervenci jako podpůrné opatření…

Příklad:

Ředitel – úvazek 1 (v úplné ZŠ s 24 třídami). Dle přílohy k NV 75/ 2005 Sb.  je stanovena PPČ na 5 hodin. Dle výše uvedeného se v rámci úvazku zvyšuje PPČ o jednu hodinu, konkrétně na 6 hodin!

Nejde o přespočetnou hodinu!

A jak by měla být tato hodina finančně ohodnocena? V  materiálu MŠMT Metodický pokyn k zajišťování podpůrného opatření pedagogická intervence, Praha 14. 1. 2021 je uvedeno, že  za takto vykonanou práci (PI jako 1. přespočetná) lze pedagogickému pracovníkovi stanovit odměnu nebo osobní ohodnocení. Nezapomeňme, že jako ředitelé si NESMÍME sami stanovit ani osobní příplatek, ani odměnu, to může jen zřizovatel …