Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Jak se dívat na pedagogickou intervenci konanou jako první přespočetnou hodinu u ředitele dle současné legislativy

Vycházejme z novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (NV 75/2005 Sb.), konkrétně z § 2 odst. 6, který říká: Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti (PPČ) stanovený v příloze k tomuto nařízení se zvyšuje o 1 hodinu, poskytuje-li pedagogický pracovník pedagogickou intervenci jako podpůrné opatření… Příklad: […]