Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Zdroje financování na pedagogickou intervenci a způsob odměňování pedagogů za její realizaci

Zdroj financování do 31. 1. 2021

 • finance získány na základě normované finanční náročnosti (NFN) vykázaných v R44-99,
 • přímá úměra mezi počtem pedagogické intervence (dále jen „PI“) a financemi.

Zdroj financování od 1. 2. 2021

 • navýšení normativu nenárokové složky (u veřejných škol) a normativu na žáka (u soukromých a církevních škol),
 • není přímá úměra mezi počtem PI a financemi,
 • pro stanovení výše MŠMT vychází z předchozích vykázaných PI a předpokládaném zvýšení při současných možnostech zavést okamžitě PI (u ZŠ více než u SŠ).

Odměňování do 31. 1. 2021

 • jako klasická přímá pedagogická činnost (dále jen „PPČ“), každá přespočetná hodina placena jako přespočetná

Odměňování od 1. 2. 2021

 • do úvazku (u pedagoga ZŠ např. 20 matematika+ 2 PI) jako PPČ,
 • 1. přespočetná hodina (u pedagoga ZŠ 23. PPČ) vychází z § 2 odst. 6 NV 75/2005 Sb.:   
 • zvýšením osobního příplatku podle § 131 zákoníku práce (zejména v případě, pokud daný pedagogický pracovník bude pedagogickou intervenci tímto způsobem vykonávat standardně a dlouhodobě) nebo
 • vyplácením odměn podle § 134 zákoníku práce,
 • 2., 3., … přespočetná hodina placena jako přespočetná.