Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Jak správně určit normativ na ředitelství nepedagogických pracovníků u smíšené školy (MŠ a ZŠ)

U nepedagogických pracovníků (NP) je výše finančních prostředků odvislá od normativu NP, který se skládá z:

1. normativu na ředitelství (na školu)

2. normativu na pracoviště (odloučené pracoviště)

3. normativu na třídu.

Výpočet normativu není složitý, pokud se nejedná o tzv. smíšenou školu, která zahrnuje více druhů škol (nejčastěji jde o spojení MŠ      a ZŠ). Zde nastává problém se stanovením normativu na ředitelství. Normativ závisí na počtu tříd ve škole a je definován zvlášť pro MŠ a zvlášť pro ZŠ. A právě v tom je problém. Nelze normativ počítat jako  pro samostatnou MŠ a samostatnou ZŠ. Důvodem je, že normativ je založen na principu snižování přidané hodnoty se zvyšujícím počtem tříd. Proto by sečtení samostatných normativů pro ředitelství MŠ a ZŠ byl mnohem vyšší,  než škole náleží, jelikož je brána jako jeden subjekt.

Z tohoto důvodu při výpočtu postupujeme následovně:

– vypočteme normativ na ředitelství pro ZŠ dle počtu tříd ZŠ,

– vypočteme normativ na ředitelství MŠ jako rozdíl normativu MŠ pro počet tříd (MŠ a ZŠ) a normativu MŠ pro počet tříd ZŠ, čímž se      posuneme v přidané hodnotě normativu o počet tříd ZŠ,

– sečteme obě výše uvedené hodnoty.

Daný vztah lze definovat následovně:

Normativ na ředitelství u smíšené školy (MŠ a ZŠ) = normativ ZŠ (pro y tříd) + [normativ MŠ (pro x + y tříd) – normativ MŠ (pro y tříd)],  kdy:

y je počet tříd základní školy

x je počet tříd mateřské školy.

Konkrétní příklad:

Počet tříd ZŠ      10

Počet tříd MŠ      8

Normativ na ředitelství u smíšené školy (MŠ a ZŠ) = normativ ZŠ (tříd 10) + normativ MŠ (tříd 18) – normativ MŠ (tříd 10)

Normativ na ředitelství u smíšené školy (MŠ a ZŠ) = normativ ZŠ (2,55878) + normativ MŠ (1,99120) – normativ MŠ (1,53527)

Normativ na ředitelství u smíšené školy (MŠ a ZŠ) = 3,01471