Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Jak správně určit normativ na ředitelství nepedagogických pracovníků u smíšené školy (MŠ a ZŠ)

U nepedagogických pracovníků (NP) je výše finančních prostředků odvislá od normativu NP, který se skládá z: 1. normativu na ředitelství (na školu) 2. normativu na pracoviště (odloučené pracoviště) 3. normativu na třídu. Výpočet normativu není složitý, pokud se nejedná o tzv. smíšenou školu, která zahrnuje více druhů škol (nejčastěji jde o spojení MŠ      a ZŠ). […]