Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Brýle z FKSP

Lze z FKSP přispívat na dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky?

Dle § 4 odst. 2 a odst. 3 vyhl. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhl. FKSP) lze přispívat na dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky, není-li plnění ani částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění nebo jinou osobou na základě povinnosti stanovené jiným právním předpisem.  

Z pohledu vyhl. FKSP je situace naprosto jasná. Otázkou zůstává „zdaňování“ takového plnění. K odůvodnění  potřebujeme nejen zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (dále jen ZDP), ale i zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. Dle obou zákonů nepřímo vyplývá, že příspěvek  na dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky bude  osvobozen od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v případě, pokud bude zaměstnanci předepsán na lékařský předpis.