Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Legislativa související s FKSP

Jakými zákonnými normami se musíme řídit při hospodaření s FKSP?

Správné hospodaření s FKSP  se opírá zejména o následující legislativu.

1. vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů,

2. vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů (pro organizace zřízeny státem, ministerstvy),

3. vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů (pro organizace zřízeny územními samosprávnými celky),

4. zákon č. 218/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (pro organizace zřízeny státem, ministerstvy),

5. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (pro organizace zřízeny územními samosprávnými celky),

6. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

7. zákon č. 586/1992  Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.