Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Legislativa související s FKSP

Jakými zákonnými normami se musíme řídit při hospodaření s FKSP? Správné hospodaření s FKSP  se opírá zejména o následující legislativu. 1. vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, 2. vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve […]

Užívání mobilních telefonů žáky a studenty ve školách aktuálně

V nedávné minulosti jsem již na tomto místě reagoval na dotazy stran pravidel, respektive spíše možností omezení,  či přímo zákazu užívání mobilních telefonů žáky a studenty ve školách. Dosud se tato pravidla musela dovozovat poměrně složitě výkladem ze široké legislativy s rizikem nejednotných a rozostřených výkladů a přístupů. Novelou školského zákona, která již nabyla účinnosti,  jsou tato pravidla českými […]