Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Závodní stravování – příspěvek na stravování ve vlastních nebo cizích zařízeních

Závodní stravovaní zajišťované prostřednictvím vlastního zařízení

• organizace může za sníženou cenu zabezpečovat stravování mimo současné zaměstnance i bývalým zaměstnancům (tj. důchodcům)

U závodního stravování  ve vlastních zařízeních se vychází z nákladů organizace, které jsou tvořeny:

• náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných jídel – hrazeny z výnosů ze závodního stravování (tvořeny úhradami od strávníků a příspěvkem z FKSP),

 ostatními provozními náklady na závodní stravování, což jsou věcné, osobní a další režijní náklady, včetně ztrát vzniklých přirozeným úbytkem surovin – hrazeny z hlavní činnosti příspěvkové organizace. Po důchodcích přitom není možné požadovat úhradu režijních nákladů na provoz.

Závodní stravování  zajišťované prostřednictvím cizího (tj. jiného) zařízení

• organizace může za sníženou cenu zabezpečovat stravování pouze vlastním zaměstnancům,

• za sníženou cenu nelze poskytovat žádné jídlo důchodcům a pracovníkům na DPP (DPČ); nelze jim poskytovat příspěvek na stravování nejen z rozpočtu organizace, ale ani z FKSP.

Organizace hradí ze svých nákladů na hlavní činnost až 55 % z dohodnuté ceny jídla; maximálně však do 70 % výše horní hranice stravného při služební cestě trvající 5 – 12 hodin (limit 70 % stravného se použije jedině v případě, že 55 % dohodnuté ceny je vyšší než 70 % cestovních náhrad),

Zbytek z dohodnuté ceny jídla hradí strávník, přičemž je mu možné poskytnou příspěvek z FKSP (výše příspěvku není omezena, ale limitující je rozpočet FKSP pro daný kalendářní rok).