Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Závodní stravování – obecné zásady

Stravování zaměstnanců je možno zajišťovat  prostřednictvím:

• vlastního zařízení (lze hradit i bývalým zaměstnancům – důchodcům)

• cizích subjektů (tj. prostřednictvím jiného zařízení – jinou organizací, právnickou nebo fyzickou osobou).

Příspěvek na stravování se řídí následující legislativou:

1. vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (změna: 357/2019 Sb.) (dále jen vyhláška),

2. vyhláškou č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů,

3. vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů a ost.

Obecně výše příspěvku není vyhláškou omezena.

Příspěvek na stravování nelze čerpat: v době pracovní neschopnosti, v době mateřské (rodičovské) dovolené, v době čerpání dovolené a v případech, kdy zaměstnanec neodpracoval práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v místě výkonu práce.