Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Aktuality


Tisková zpráva o počtu ukrajinských dětí přijatých na SŠ

MŠMT zveřejnilo tiskovou zprávu s počty ukrajinských dětí, které byly přijaty na střední školy po 1. a 2. kole přijímacích zkoušek. Čísla jsou povzbudivá, ale stále je 500 ukrajinských uchazečů a uchazeček, kteří se nedostali na žádnou školu. Tito uchazeči mají možnost podat si přihlášku na školy s volnými kapacitami ve 3. kole. Portál dipsy.cz nabízí výběr škol vypisujících 3. kola, dá se na něm filtrovat i podle lokality a typu studia (prezenční, dálkové, kombinované atd.). Přesný postup pro třetí kolo přijímacích zkoušek popsalo MŠMT v přiloženém letáku (v češtině a ukrajinštině). Důležitou informací je, že do 3. kola se dá hlásit, i pokud uchazeč nedělal jednotnou přijímací zkoušku v předchozích kolech.


Video MŠMT – přípravné nulté ročníky


Video MŠMT – začlenění ukrajinských dětí

Pro začlenění ukrajinských uprchlických dětí na školách shromáždilo MŠMT množství metodických a dalších podpůrných materiálů na webové stránce MŠMT.


Program CESTY

Na webové stránce programu Cesty je k dispozici registrační formulář do tohoto programu. Program je určen pro ukrajinské uprchlíky a uprchlice ve věku od 15 do 24 let, kteří registrací do programu získají informace o možnostech vzdělávání a volných pracovních místech ve spolehlivých firmách v ČR.


Mapa psychosociální pomoci

Vzhledem k často zmiňované potřebě podpory v oblasti duševního zdraví sdílíme i mapu psychosociální pomoci NUDZ pro ukrajinské obyvatele.

První rok na cestě ke změně je téměř za námi! Zástupci 20 škol si ještě před předáváním vysvědčení našli čas a přijeli na Ostravici společně s námi sdílet své zkušenosti z prvního roku na cestě k učícím se organizacím.

Dali jsme si vysoké cíle a pomalými, ale jistými krůčky k nim směřujeme: 

vysoká kvalita pedagogického vedení školy,
vize a hodnoty školy orientované na kvalitu učení, 
v centru zájmu je žák,
podnětné a bezpečné prostředí pro výuku, 
sledování vzdělávacího pokroku žáků,
kvalitní spolupráce aktérů školy.

Zažili jsme trefy do černého i slepé uličky. Máme za sebou více než 700 hodin společného učení: kurzy mentorských dovedností; sborovny, kde se pracovalo na hodnotách, vizi a hledání kvality ve výuce; vzájemné návštěvy mezi zapojenými školami; exkurze do inspirativních škol v rámci celé ČR; kurzy pro třídní i uvádějící učitele, RWCT, Lesson Study a v neposlední řadě dodávání odvahy a podpory ze strany externího mentora a pedagogického lídra ve školách. 

Všechny uvedené aktivity probíhaly v rámci projektu TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání. 

Naši lektoři:
Saša Dobrovolná, Lenka Hartmannová, Petra Mařádková, Jakub Švec, Bohumil Zmrzlík 

Naši mentoři:
Jana Bechná, Eva Fichnová, Monika Kamradková, Hana Kroupová, Hana Rozsíval Kroupová, Milada Pazderníková, Alena Pokorná, Petra Poláčková, Kateřina Prchalová, Martina Ruszová, Lenka Skýbová, Miroslav Všetečka 

Všem vám moc děkujeme za spolupráci!

Velké poděkování patří také kolegům z KVICu, bez kterých by to nešlo: Ilona Fiurášková, Gabriela Návratová, Zuzana Nevřelová, Petr Nehasil. 

Těšíme se na další školní rok společného učení!

Video ze setkání

Fotografie ze setkání

V  příloze naleznete oznámení o výběru dodavatele do VZMR Služby spojené s pobytovými kurzy 2024-II.

Banát – místo, kde čas plyne jinak

Květnová exkurze do Banátu slibovala všechno: krásnou přírodu, zajímavou historii, inspirativní setkání. A když se přidá i možnost pěších túr a slabého telefonního signálu, nemohli jsme se dočkat, až budeme na cestě. Pojďte s námi prozkoumat kraj, jehož část před asi dvěma sty lety osídlila česká komunita, která si i napříč poměrně silným asimilačním vlivům dodnes uchovala jazykovou čistotu a své zvyky.

Sobota 11. 5. 2024: Svatá Helena – první setkání s Banátem

Po noční jízdě autobusem jsme ráno dorazili do Svaté Heleny, nejstarší dochované české vesnice, kde se okamžitě ukázalo, že čas tady opravdu plyne jinak. Po silnicích se procházely krávy a kozy, na polích pracovali krajané a vůbec nikdo nespěchal. Zde jsme se potkali s našim banátským průvodcem Lojzou, který nás po celou dobu pobytu seznamoval s historií, kulturou i místy samotnými. Před ubytováním jsme si prošli vesnici a navštívili místní hospodu, kde seženete úplně vše. Pivo, potraviny, drogerii, zahradnické nářadí i potřeby do domácnosti. Po ubytování a krátké aklimatizaci jsme navštívili místní školu a poté nás čekal pěší výstup na vyhlídku nad Dunajem. Trasa byla přiměřeně náročná, a výhled na banátské hory stál za to. Po návratu nás krajané přivítali domácí večeří, kde se ukázalo, že tradiční česká kuchyně může mít nečekané kulinářské twisty.

Neděle 12. 5. 2024: Gernik – cesta ke krajanům

Po snídani jsme vyrazili do největší české vesnice v Banátu, Gerniku. Pěší přesun byl zkouškou naší fyzičky i orientačního smyslu. Cestou někteří z nás doslova prošlapali podrážky,  ..že Kájo? Tým A se držel banátského vůdce Lojzy à la Chucka Norisse v Crocskách, tým B šel delší, ale zato horší trasou. Cestou měli možnost navštívit třeba i krasovou jeskyni Turecká díra. Po večeři u krajanů jsme za zvuku zvonů krav vracejících se z pastvy a štěkotu psů zavítali do místní hospůdky, která je zároveň obchůdkem a také fitness centrem (společenská místnost s pingpongovým stolem). Místních obyvatel v Gerniku postupně ubývá. Celkově tak vesnice působila smutným a ponurým dojmem, který na nás dýchal z neobydlených domů a také z vyprávění místní paní výčepní a prodavačky v jednom.

Pondělí 13. 5. 2024: Rovensko – do výšin a za vodními mlýny

Další pěší přesun nás čekal do vesnice Rovensko, nejvýše položené české vesnice v Banátu. Trasa vedla přes malebné polní cesty a otevřené krajiny. Na cestě jsme obdivovali fungující vodní mlýny a překonávali lávky přes potoky. Vesnice Rovensko nás okouzlila svou izolovaností a nádhernými výhledy. Večeře u krajanů a další noc strávená v místních domech byla jako cesta časem.

Úterý 14. 5. 2024: Sichevita a Eibenthal – zpět do reality

Ráno jsme v Rovensku navštívili místní školu, kde dochází neuvěřitelný počet žáků – 3!!!, a poté sestoupili do rumunské vesnice Sichevita, kde nás čekal přejezd autobusem do Eibenthalu. Tato oblast byla v minulosti známá těžbou antracitu a historie této vesnice byla plná dramatických událostí. Odpoledne jsme strávili u krajanů, diskutovali o životních podmínkách místních obyvatel a zkoumali jejich každodenní výzvy.

Středa 15. 5. 2024: Baile Herculane – lázně a výstupy

Výlet do římských lázní Baile Herculane byl osvěžující změnou. Prohlídka historického centra a termálních pramenů nás nadchla. Pro ty zdatnější byl připraven výstup na Domogled (1105 m), odkud byly úchvatné výhledy na okolní krajinu. Cestou zpět jsme navštívili nádhernou budovu vlakového nádraží v Baile Herculane, kudy kdysi projížděl slavný Orient Express, a zastavili se podívat do malého místního mlýnu. Večeře a nocleh u krajanů završily další úžasný den.

Čtvrtek 16. 5. 2024: Jeskyně Ponicova a Dunajská soutěska

Přesun k jeskyni Ponicova byl dalším dobrodružstvím. Průchod jeskyní až do Dunaje, kde na nás čekaly lodě, byl zážitkem jako z filmu. Zejména ta část, kdy se loď zasekla v úzkém vjezdu do jeskyně a náš banátský Chuck Norris bez mrknutí oka skočil do vody a loď vyprostil. Proplutí dunajskou soutěskou Cazanele Mare nám nabídlo dechberoucí výhledy. Ti, kterým zbyla ještě síla, si po návratu vyšlápli eibenthalské kopce a navštívili místní štoly. Jiní vyrazili po vesnici na nákup lokálních surovin: med, produkty z bylin, sýry, místní likér a rozpravu s krajany.

Pátek 17. 5. 2024 a sobota 16.5.2024: Poslední loučení a návrat domů

Poslední den dopoledne jsme navštívili hřbitov a místní školu. Odpolední loučení s Banátem bylo dojemné, ale my jsme věděli, že se vracíme s nezapomenutelnými zážitky.  Návrat v ranních hodinách nám připomněl, že i když je dobrodružství u konce, vzpomínky a inspirace zůstanou s námi. Květnová exkurze do Banátu byla nejen cestou za poznáním, ale i cestou k sobě samým.

Na podzim pro Vás připravujeme další výjezd do Banátu – od soboty 28. září 2024.

Pravidelně rozesíláme naši aktualizovanou nabídku školám formou newsletteru, který si můžete stáhnout i z odkazů níže. Nabídku rozdělujeme dle následujících cílových skupin:

  • Mateřské školy
  • Základní školy, školní družiny, školní kluby a školní jídelny
  • Střední školy a vyšší odborné školy
  • Základní a střední umělecké školy a střediska volného času
  • Nabídka webinářů na druhé pololetí školního roku 2023/2024 a první pololetí 2024/2025

Je třeba upozornit, že dle právních předpisů novelizovaných i od roku 2024 bylo umožněno bývalým zaměstnancům, kteří bezprostředně před odchodem do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali pro daného zaměstnavatele, dané stravování poskytovat. Problém však nastal v oblasti osvobození od daně z příjmů, viz § 6 odst. 9 písm. b) zákona o dani z příjmů, kde je definováno, že pokud zaměstnanec neodpracuje 3 hodiny ze směny, nejde o příjem osvobozený od daně z příjmů a pojistných odvodů. A důchodce jako bývalý zaměstnanec je samozřejmě odpracovat nemůže.

Problém je řešen v rámci tzv. technické novely konsolidačního balíčku ve forměnávrhu k úpravě daňového režimu při poskytování příspěvku na stravování u bývalých zaměstnanců.

 Nově se navrhuje rozšířit okruh zaměstnanců, u kterých bude osvobozeno nepeněžní plnění ve formě stravování k přímé spotřebě na pracovišti nebo k přímé spotřebě v rámci stravovacího zařízení provozovaného jiným subjektem, pokud bezprostředně před odchodem do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali pro daného zaměstnavatele.

Konkrétně v § 6 se má na konci odstavce 9 doplnit písmeno t), které bude pravděpodobně znít následovně:

Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny:

„příjem zaměstnance ve formě stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění určené k přímé spotřebě na pracovišti zaměstnavatele nebo k přímé spotřebě v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiného subjektu než zaměstnavatele poskytnutého zaměstnavatelem, u kterého tento zaměstnanec do svého odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vykonával činnost, ze které plynul příjem ze závislé činnosti, a to v úhrnu za kalendářní den do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, snížené o výši příjmu poskytnutého tímto zaměstnavatelem osvobozeného podle písmene b)“.

Pro rok 2024 by tak byla částka do limitu 116,20 Kč osvobozena od daně z příjmů i od pojistných odvodů. Nadlimitní příspěvky budou předmětem daně z příjmů a pojistných odvodů. Osvobození se bude vztahovat pouze na příjem zaměstnance (bývalý zaměstnanec je pro účely daní z příjmů považován za zaměstnance v souladu s § 6 odst. 2 zákona o daních z příjmů, neboť mu plyne příjem podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů), který u zaměstnavatele pracoval až do svého odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu z důvodu invalidity třetího stupně.

Nakonec i od roku 2024 nebudou muset zdaňovat nepeněžní plnění ve formě stravování ani bývalí zaměstnanci. Osvobození by mělo být aplikováno zpětně, a to již na příspěvky poskytnuté od 1. ledna 2024.

V týdnu od 13. do 20. února 2024 se desítky škol napříč republikou a téměř 80 organizací, včetně té naší, zapojily do Týdne pro wellbeing ve škole.

Koordinátorem Týdne pro wellbeing ve škole bylo Partnerství pro vzdělávání 2030+ a na výstupy z této akce se můžete podívat zde: Aktuality a výstupy – Tydenprowellbeing.cz.

V návaznosti na první ročník již nyní připravujeme aktivity na ten příští, který proběhne v termínu od 4. do 11. února 2025. Samozřejmě každý týden může být týdnem pro wellbeing ve škole a pokud se chcete inspirovat, stačí vyzkoušet nabízené aktivity: https://tydenprowellbeing.cz/materialy-pro-skoly/.

Wellbeing ve školách je důležitým tématem, které se zaměřuje na celkovou pohodu žáků, studentů, učitelů a rodičů. Cílem je vytvořit školní prostředí, kde se všichni cítí dobře, navazují funkční a podpůrné vztahy a mohou rozvíjet svůj fyzický, kognitivní, emocionální, sociální a duchovní potenciál a žijí spolu s ostatními plnohodnotný a spokojený život. Wellbeing zasahuje do všech následujících, vzájemně propojených oblastí, kterými jsou:

Fyzická oblast

Souvisí s fyzickým zdravím a bezpečím a je ovlivněný fyzickou aktivitou, zdravým stravováním, spánkovým režimem a uvědomělou volbou zdravého životního stylu a prostředí.

Kognitivní oblast

Souvisí se schopnostmi kritického myšlení, řešení problémů a kreativity. Odráží se ve způsobu zpracování informací, vytváření úsudků a také v motivaci a vytrvalosti k úspěšnému dosahování stanovených cílů.

Emocionální oblast

Souvisí s kladným vnímáním sebe sama, rozpoznáváním emocí a seberegulací. Odráží se ve schopnosti důvěry v sebe i druhé a v odolnosti umožňující zvládat nepříznivé situace.

Sociální oblast

Souvisí se schopností empatie, pocitem sounáležitosti, navazováním a udržováním vztahů a spolupráce s ostatními a komunikačními dovednostmi.

Duchovní oblast

Souvisí s poznáváním a naplňováním smyslu naší existence, hodnotami a etickými principy.

Wellbeing je…když se ráno těším  

Důležité je dbát na Wellbeing nejen dětí a žáků, ale i pedagogických pracovníků.

Co říkají data z šetření zaměřených na pedagogy? Každý pátý pedagog je ohrožen syndromem vyhoření, což má zásadní dopad i na kvalitu jím poskytovaného vzdělávání a zejména naplňování individuálních potřeb dětí a žáků. Pedagog, jehož duševní zdraví je ohroženo, nedisponuje zdroji k podpoře wellbeingu a duševního zdraví dětí, které vzdělává, což negativně ovlivňuje i jejich vzdělávací výsledky.

Doporučujeme si stáhnout nebo přečíst publikaci s názvem Wellbeing ve škole: Jak na pozitivní přístup k učení i k životu, která je k dispozici zde: https://partnerstvi2030.cz/wellbeing-ve-skole-jak-na-pozitivni-pristup-k-uceni-i-k-zivotu/. Autorkou publikace je Lenka Felcmanová, vedoucí pracovní skupiny Wellbeing v Partnerství pro vzdělávání 2030+.

…i my věříme, že spokojený učitel = spokojený žák 

V příloze naleznete výzvu včetně příloh a zadávacích podmínek k veřejné zakázce malého rozsahu „Služby spojené s pobytovými kurzy 2024-II“.