Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Veřejné zakázky

V příloze naleznete zadávací podmínky k podání nabídky do poptávkového řízení Dodávka vzdělávacích program programů se zaměřením na typologii MBTI..

V příloze naleznete výzvu včetně příloh a zadávacích podmínek k veřejné zakázce malého rozsahu „Služby spojené s pobytovými kurzy 2023 – TPA“.

V příloze naleznete zadávací podmínky k podání nabídky do poptávkového řízení „Dodávka vzdělávacího programu Akademie leadershipu – reflexe“.

V příloze naleznete výzvu včetně příloh a zadávacích podmínek k veřejné zakázce malého rozsahu „Ubytování účastníků kurzů 2023-II“.

V příloze naleznete výzvu včetně příloh a zadávacích podmínek k veřejné zakázce malého rozsahu „Dodávka notebooků 2022“.

V příloze naleznete výzvu včetně příloh a zadávacích podmínek k veřejné zakázce malého rozsahu – Ubytování účastníků kurzů 2023.