Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Šablony

Prosím sledujte, co je nezbytné v projektu vykázat.

Vzory příloh naleznete na (dole na stránce v rubrikách „Ostatní dokumenty – k realizaci projektů“ a „Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů“:

pro MŠ a ZŠ https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/
pro SŠ a VOŠ https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_003-sablony-pro-ss-a-vos-i/

O čem je tento program, jaké šablony může škola realizovat: ­
– personální podpora (včetně pozic školního psychologa a speciálního pedagoga); ­
– osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů; ­ aktivity rozvíjející ICT; ­
– extrakurikulární a rozvojové aktivity (lze očekávat kluby, doučování, spolupráce s rodiči); ­
– spolupráce ZŠ a SŠ; ­
– vzájemná online spolupráce pedagogů na platformě eTwinning; ­
– individualizace výuky pro podporu speciálních potřeb včetně nadání; ­
– stáže pedagogických pracovníků.

Více informací můžete nalézt na https://opjak.cz

KVIC pro Vás opět nabízí administraci projektu.
Službu budeme nabízet i pro nové školy, můžete nás oslovit předem na blanka.kozakovazavináčkvic.cz

Veškeré závazné dokumenty jsou publikovány. POZOR, pro závěrečné zprávy o realizaci si stáhněte novou verzi kalkulačky indikátorů ZoR.

Odkaz na stránku: 
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/dokumenty.htm