Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Podpora inkluze v MSK

Akci pro rodiče pořádala Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace.

Program klubu tentokrát cílil zejména na rodiče těch žáků, u kterých byla vysoká omluvená či neomluvená absence s podezřením na příčinu v nekolegiálních vztazích ve třídě či pracovišti. Tématu se věnoval konzultant, který pracuje jako školní psycholog a formou diskuse s rodiči pak program ukončil.

Akce se zúčastnilo 10 rodičů.

Akci pro rodiče pořádala Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace.

Klub byl realizován v rámci zábavného odpoledne pro děti a rodiče OPĚT SPOLU. Konzultant na svém stanovišti prezentoval rodičům, jak chce nízkoprahové zařízení BUNKR svými volnočasovými aktivitami předcházet rizikovému chování u dětí. Rodiče byli seznámeni s riziky užívání marihuany.

Akce se zúčastnilo 101 rodičů.

Akci pro rodiče pořádala Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace.

Rodiče byli provedeni systémem přípravy do školy, domácího učení, motivací dětí k učení, s možnostmi pomoci, když dítě ve vzdělávacím procesu selhává. Rodiče byli seznámeni s konkrétními příklady, jak se učit ČJ, M, cizí jazyk, naukové předměty.

Akce se zúčastnilo 15 rodičů.

Akci pro rodiče pořádala Základní škola Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace.

Cílem setkání dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí bylo zhodnocení 1. školního roku. Rodiče byli seznámeni s tím, co děti zvládly, kde ještě mají rezervy, jaká jsou možná úskalí ve 2. třídě a na koho se mohou v případě problémů obrátit.

Akce se zúčastnilo 15 rodičů.

Akci pro rodiče pořádala Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 57, okres Karviná.

V úvodu akce byli rodiče seznámeni s nebezpečím, které v době prázdnin dětem hrozí. Jako vhodnou alternativu nabídla moderátorka volnočasové aktivity pro děti a konkrétní možnosti přednesl ředitel DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s. Celou akci uzavřela diskuse s rodiči, která se nesla v přátelském duchu.

Akce se zúčastnilo 8 rodičů.

Akci pro rodiče pořádala Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace.

Rodiče byli seznámeni s PO, která vyplývají z Doporučení ŠPZ (pojmy, atd.) Detailněji byla metodikem s rodiči diskutována situace žáků s SVP v 5.B. Výchovný poradce a ŠSP seznámily rodiče s PO pro žáky s SVP v příštím školním roce.

Akce se zúčastnilo 8 rodičů.

Akci pro rodiče pořádala Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace.

Cílem tohoto setkání bylo diskutovat s rodiči vzdělávání a domácí přípravu žáků s SVP. Akce byla zaměřena na řešení konkrétních situací, které nastávají. Prezentující nejdříve osvětlila pohled na poruchy učení a jejich příčiny, pak odpovídala na dotazy přítomných rodičů.

Akce se zúčastnilo 10 žáků.

Akci pro rodiče pořádala Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace.

Program klubu cílil zejména na rodiče těch žáků, u kterých bylo uplatněno výchovné opatření z důvodu kouření budově školy nebo zneužití návykové látky. Tématu se věnoval pracovník Renarkonu a kromě zkušeností z vlastní praxe doplňoval příklady z internetu. Rodiče také měli možnost klást otázky výchovné poradkyni. Program zakončila neformální diskuse.

Akce se zúčastnilo 10 rodičů.

17. 5. 2017, ZŠ a G Vítkov, 22 úč.
č. kurzu: 6017561702

Účastníci se v akr. programu seznámili s novelizací § 16 Školského zákona a vyhláškou č. 27/2016Sb. o vzdělávání žáků s SVP a žáků nadaných, s potřebou společného vzdělávání, se stupni a druhy podpůrných opatření, se zapojením asistentů a dalších pedagogických pracovníků do výuky. 

Akci pro rodiče pořádala Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace.

Metodička se věnovala otázkám co potřebuje tělo bez rozdílu věku a specificky co potřebuje dítě mladšího školního věku? Rodičům byla zdůrazněna důležitost bílkovin a sacharidů, byli upozorněni na rizika jednoduchých cukrů, následně pak nezbytnost ale přiměřenost tuků, minerálů a vitamínů. Proto jako nezbytné byla zdůrazněna nezbytnost výchovy ke zdravé stravě.

Akce se zúčastnilo 10 rodičů.