Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

PLPP a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrných opatření na ZŠ, 8 h

17. 5. 2017, ZŠ a G Vítkov, 22 úč.
č. kurzu: 6017561702

Účastníci se v akr. programu seznámili s novelizací § 16 Školského zákona a vyhláškou č. 27/2016Sb. o vzdělávání žáků s SVP a žáků nadaných, s potřebou společného vzdělávání, se stupni a druhy podpůrných opatření, se zapojením asistentů a dalších pedagogických pracovníků do výuky.