Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Klub pro rodiče „Prevence rizikového chování – návykové látky a jiné závislosti“

Akci pro rodiče pořádala Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace.

Program klubu cílil zejména na rodiče těch žáků, u kterých bylo uplatněno výchovné opatření z důvodu kouření budově školy nebo zneužití návykové látky. Tématu se věnoval pracovník Renarkonu a kromě zkušeností z vlastní praxe doplňoval příklady z internetu. Rodiče také měli možnost klást otázky výchovné poradkyni. Program zakončila neformální diskuse.

Akce se zúčastnilo 10 rodičů.