Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

OKAP II

Od března do listopadu 2023 jsme realizovali další běh kurzu Mentorské dovednosti v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613. Výstupem je 19 nových mentorů ze škol v Moravskoslezském kraji včetně pěti zaměstnanců KVICu. Pod vedením zkušených lektorek Saši Dobrovolné a Lenky Hartmannové absolvovali účastníci celkem 96 hodin, které byly nabité získáváním, posilováním a reflektováním sebezkušeností. 

Kurz byl koncipován tak, aby poskytoval účastníkům především trénink efektivní komunikace, vedení mentorského rozhovoru, poskytování kvalitní zpětné vazby a reflektování vlastní činnosti. Nedílnou součástí během intenzivní šestiměsíční cesty k získání mentorských dovedností bylo i pozorování v hodinách kolegů, při kterém se budoucí mentoři zaměřovali na získávání důkazů o kvalitě ve vzdělávání na základě zpracovaných kompetenčních modelů. 

Intenzivní trénink mentorského rozhovoru v tzv. triádách poskytoval účastníkům během kurzu prostor získat jistotu při používání rozvíjejících komunikačních technik, strukturování rozhovoru a definování cílů. Díky tomu mohli přenést vlastní sebezkušenost přímo do praxe a realizovat individuální rozhovor se svým kolegou, který mimo jiné prezentovali se značnou dávkou sebereflexe na závěrečném setkání.

S každým dlouhodobým kurzem vznikají nové skupiny absolventů z různých typů a úrovní školství, jejichž sdílení napomáhá posilování komunity učitelů v kraji. Jsme rádi, že toho můžeme být součástí a věříme, že i další běhy kurzu Mentorských dovedností pomohou školám získávat kvalitní interní i externí mentory a posílí tak kolegiální podporu pedagogů.

„Jednou za rok vyjeďte někam, kde jste ještě nebyli.“ říká Dalajláma, tak jsme v rámci projektu OKAP II vyjeli s 23 pedagogickými pracovníky ve dnech 3. – 5. května 2023 na exkurzi.

Během dvou dnů jsme navštívili Laboratorní školu Labyrinth a Základní a mateřskou školu Pastviny v Brně, třetí den jsme pak strávili na Základní a mateřské škole v Přibyslavi. Účastníci si kromě inspirace z navštívených škol odnesli i radost ze společných chvil strávených s podobně naladěnými lidmi, kteří se chtějí učit a na jejich práci i na dětech jim záleží. Jsme rádi, že je v tom můžeme podpořit.

Saša Dobrovolná, lektorka

Významným výstupem projektu je vytvořená učebnice Electrical engineering pro žáky a učitele středních škol skupiny oborů 26 Elektrotechnika s 10 lekcemi odborné angličtiny.