Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Vysíláme do světa 19 nových mentorů

Od března do listopadu 2023 jsme realizovali další běh kurzu Mentorské dovednosti v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613. Výstupem je 19 nových mentorů ze škol v Moravskoslezském kraji včetně pěti zaměstnanců KVICu. Pod vedením zkušených lektorek Saši Dobrovolné a Lenky Hartmannové absolvovali účastníci celkem 96 hodin, které byly nabité získáváním, posilováním a reflektováním sebezkušeností. 

Kurz byl koncipován tak, aby poskytoval účastníkům především trénink efektivní komunikace, vedení mentorského rozhovoru, poskytování kvalitní zpětné vazby a reflektování vlastní činnosti. Nedílnou součástí během intenzivní šestiměsíční cesty k získání mentorských dovedností bylo i pozorování v hodinách kolegů, při kterém se budoucí mentoři zaměřovali na získávání důkazů o kvalitě ve vzdělávání na základě zpracovaných kompetenčních modelů. 

Intenzivní trénink mentorského rozhovoru v tzv. triádách poskytoval účastníkům během kurzu prostor získat jistotu při používání rozvíjejících komunikačních technik, strukturování rozhovoru a definování cílů. Díky tomu mohli přenést vlastní sebezkušenost přímo do praxe a realizovat individuální rozhovor se svým kolegou, který mimo jiné prezentovali se značnou dávkou sebereflexe na závěrečném setkání.

S každým dlouhodobým kurzem vznikají nové skupiny absolventů z různých typů a úrovní školství, jejichž sdílení napomáhá posilování komunity učitelů v kraji. Jsme rádi, že toho můžeme být součástí a věříme, že i další běhy kurzu Mentorských dovedností pomohou školám získávat kvalitní interní i externí mentory a posílí tak kolegiální podporu pedagogů.