Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

GRAMMY

V rámci klubů rozvoje technických a přírodovědných předmětů, proběhly na 5 zapojených partnerských školách burzy práce.

Žáci se v rámci burz práce seznámili s prací zedníků, elektrikářů, stavařů, včelařů, malířů a mnoha dalších technicky a přírodovědně zaměřených profesí. Některé činnosti si mohli na místě sami vyzkoušet, což se jim moc líbilo.

Ve druhém pololetí školního roku 2016/2017 probíhaly v rámci klubů redakce školních novin plánované návštěvy novináře, fotografa nebo redaktora na 5 partnerských školách zapojených v projektu.

Žáci měli možnost seznámit se s prací odborníků, prohlédnout si související techniku, zjistili, jak může probíhat rozhovor – jak se správně ptát a získali spoustu nápadů na články do školního časopisu.

Ve druhém pololetí školního roku 2016/2017 probíhaly v rámci filmových klubů plánované doplňkové aktivity na 6 partnerských školách zapojených v projektu.

Žáci zhlédli dokument v rámci projekce Jeden svět na školách a v klubech je navštívil dokumentarista, režisér nebo fotograf. Žáci měli možnost seznámit se s jeho prací, technickým vybavením nezbytným v rámci těchto profesí, někteří si vyzkoušeli i práci s fotoaparátem, stínidly, stativem a mnoho dalšího. Tyto doplňkové akce se dětem moc líbily. 

Ve druhém pololetí školního roku 2016/2017 probíhaly v rámci klubů osobnostního a sociálního rozvoje plánované doplňkové aktivity na 8 partnerských školách zapojených v projektu.

Žáci měli možnost seznámit se v rámci plánovaných besed v klubech s prací psychologa nebo lékaře. V 7 klubech proběhly osobnostní programy pro žáky pod vedením zkušených odborníků.  V klubech žáky také v rámci akcí nazvaných Křeslo pro hosta navštívil host jiné národnosti, kultury nebo se zdravotním postižením, kterého se mohli vyptávat na to, co je v souvislosti s jeho specifiky nejvíce zajímalo.

Dne 5.6.2017 proběhl na Základní škole v Brně, nám. 28. října 22, př.org. Meziškolní turnaj deskových her. Akce se zúčastnilo celkem 20 dětí ze 4 partnerských škol zapojených v projektu.

Žáci se seznámili s několika, pro ně novými, deskovými hrami a jejich pravidly. Akce rozvíjela nejen komunikativní kompetence žáků, ale prostřednictvím jednotlivých deskových her se také rozvíjely jejich kompetence k řešení problémů.
Dětem se akce velmi líbila, nejvíce je zaujala hra s názvem Umí prase létat?

Ve druhém pololetí školního roku 2016/2017 probíhaly v rámci klubů Škola jako centrum komunity plánované doplňkové aktivity na všech 11 partnerských školách zapojených v projektu.

Na školách proběhly plánované akce s rodiči dle volby dětí v jednotlivých klubech. Jednalo se například o Plesotéku, Velikonoční odpoledne, Den otevřených dveří, Jarmark, Akademie školy, jarní dílničky, sportovní odpoledne, besídky atd.
Žáci si v klubech společně zvolili téma akcí, do kterých byli vždy zapojeni i rodiče, rozdělili si úkoly a celou akci naplánovali.
Dětem i rodičům se tyto akce velmi líbily.

Ve druhém pololetí školního roku 2016/2017 probíhaly v rámci klubů rozvoje čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ plánované doplňkové aktivity na 10 partnerských školách.

Žáci měli možnost navštívit dne 3.3.2017 knižní veletrh v Ostravě nebo autorské čtení v rámci Dne knihy v Brně, navštívili knihovnu, zúčastnili se divadelního představení a v klubu je navštívila knihovnice.

V průběhu prosince 2016 až ledna 2017 proběhla na všech partnerských školách iniciační setkání k projektu a metodice práce v klubu. V lednu pak zahájily činnost kluby a kroužky.

KA 1: Kluby rozvoje čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ
Probíhá pravidelná činnost klubů.
V rámci doplňkových aktivit proběhly:
1. návštěva knižního veletrhu 3.3.2017 v Ostravě
2. návštěva knihovnice v klubu dle harmonogramu škol
Ve dnech 23.-24.3. 2017 proběhlo v Olomouci facilitační setkání pedagogických pracovníků, kteří diskutovali nad dílčími aktivitami, metodami a formami práce, možnostmi evaluace aktivit.  

KA 2: Kluby rozvoje matematické gramotnosti na ZŠ
Probíhá pravidelná činnost klubů.
Ve dnech 23.-24.3. 2017 proběhlo v Olomouci v hotelu Hesperia facilitační setkání pedagogických pracovníků, kteří se podíleli se se svými zkušenostmi nad prvními měsíci realizace činností klubů, nad úvodními aktivitami, co se jim podařilo, s čím mají problémy, dále probírali možné činnosti na rozvoj matematické gramotnosti, vhodné metody a formy práce, zařazení portfolií do práce klubu a evaluace aktivit klubů.  

KA 3: Rozvoj sociálních a občanských kompetencí/gramotností na ZŠ
Probíhá pravidelná činnost klubů.  
1. Klub Škola jako centrum komunity
V rámci doplňkových aktivit proběhly společné akce s rodiči (Plesotéka, velikonoční tvoření, den otevřených dveří, sportovní odpoledne)  
2. Klub redakce školních novin  
3. Filmový klub
V rámci doplňkových aktivit proběhla návštěva filmového festivalu Jeden svět na školách  
4. Klub OSR
Ve dnech 29.-30.3. a 11.-12.4. 2017 proběhla v Olomouci facilitační setkání pedagogických pracovníků.

KA 4: Podpora zvyšování motivace pro studium technických a přírodovědných oborů
Probíhá pravidelná činnost klubů.
V rámci doplňkových aktivit proběhla burza technických a přírodovědných oborů v ZŠ Kopřivnice, Štramberská
Ve dnech 29.-30.3. 2017 proběhlo v Olomouci v hotelu Hesperia facilitační setkání pedagogických pracovníků, kteří se podíleli se se svými zkušenostmi nad prvními měsíci realizace činností klubů, nad úvodními aktivitami, co se jim podařilo, s čím mají problémy, dále probírali možné činnosti, které zvyšují zájem o technické a přírodovědné obory, diskutovali vhodné metody a formy práce, evaluace aktivit klubů.    

KA 5: Rozvoj exekutivních dovedností
Aktivita je naplňována realizací volnočasových kroužků. Celkem je realizováno 39 kroužků.  
Probíhá pravidelná činnost kroužků:
* Jóga
* Bojová umění
* Aerobic
* Školní kapela
* Dramatický kroužek
* Taneční
* Sbor
* Hudební
* FIE

KA 6: Kroužky rozvoje jazykové gramotnosti
Probíhá pravidelná činnost kroužků       

Projekt byl zahájen 1. prosince 2016.