Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

První měsíce realizace projektu

V průběhu prosince 2016 až ledna 2017 proběhla na všech partnerských školách iniciační setkání k projektu a metodice práce v klubu. V lednu pak zahájily činnost kluby a kroužky.

KA 1: Kluby rozvoje čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ
Probíhá pravidelná činnost klubů.
V rámci doplňkových aktivit proběhly:
1. návštěva knižního veletrhu 3.3.2017 v Ostravě
2. návštěva knihovnice v klubu dle harmonogramu škol
Ve dnech 23.-24.3. 2017 proběhlo v Olomouci facilitační setkání pedagogických pracovníků, kteří diskutovali nad dílčími aktivitami, metodami a formami práce, možnostmi evaluace aktivit.  

KA 2: Kluby rozvoje matematické gramotnosti na ZŠ
Probíhá pravidelná činnost klubů.
Ve dnech 23.-24.3. 2017 proběhlo v Olomouci v hotelu Hesperia facilitační setkání pedagogických pracovníků, kteří se podíleli se se svými zkušenostmi nad prvními měsíci realizace činností klubů, nad úvodními aktivitami, co se jim podařilo, s čím mají problémy, dále probírali možné činnosti na rozvoj matematické gramotnosti, vhodné metody a formy práce, zařazení portfolií do práce klubu a evaluace aktivit klubů.  

KA 3: Rozvoj sociálních a občanských kompetencí/gramotností na ZŠ
Probíhá pravidelná činnost klubů.  
1. Klub Škola jako centrum komunity
V rámci doplňkových aktivit proběhly společné akce s rodiči (Plesotéka, velikonoční tvoření, den otevřených dveří, sportovní odpoledne)  
2. Klub redakce školních novin  
3. Filmový klub
V rámci doplňkových aktivit proběhla návštěva filmového festivalu Jeden svět na školách  
4. Klub OSR
Ve dnech 29.-30.3. a 11.-12.4. 2017 proběhla v Olomouci facilitační setkání pedagogických pracovníků.

KA 4: Podpora zvyšování motivace pro studium technických a přírodovědných oborů
Probíhá pravidelná činnost klubů.
V rámci doplňkových aktivit proběhla burza technických a přírodovědných oborů v ZŠ Kopřivnice, Štramberská
Ve dnech 29.-30.3. 2017 proběhlo v Olomouci v hotelu Hesperia facilitační setkání pedagogických pracovníků, kteří se podíleli se se svými zkušenostmi nad prvními měsíci realizace činností klubů, nad úvodními aktivitami, co se jim podařilo, s čím mají problémy, dále probírali možné činnosti, které zvyšují zájem o technické a přírodovědné obory, diskutovali vhodné metody a formy práce, evaluace aktivit klubů.    

KA 5: Rozvoj exekutivních dovedností
Aktivita je naplňována realizací volnočasových kroužků. Celkem je realizováno 39 kroužků.  
Probíhá pravidelná činnost kroužků:
* Jóga
* Bojová umění
* Aerobic
* Školní kapela
* Dramatický kroužek
* Taneční
* Sbor
* Hudební
* FIE

KA 6: Kroužky rozvoje jazykové gramotnosti
Probíhá pravidelná činnost kroužků