Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Škola jako centrum komunity

Ve druhém pololetí školního roku 2016/2017 probíhaly v rámci klubů Škola jako centrum komunity plánované doplňkové aktivity na všech 11 partnerských školách zapojených v projektu.

Na školách proběhly plánované akce s rodiči dle volby dětí v jednotlivých klubech. Jednalo se například o Plesotéku, Velikonoční odpoledne, Den otevřených dveří, Jarmark, Akademie školy, jarní dílničky, sportovní odpoledne, besídky atd.
Žáci si v klubech společně zvolili téma akcí, do kterých byli vždy zapojeni i rodiče, rozdělili si úkoly a celou akci naplánovali.
Dětem i rodičům se tyto akce velmi líbily.