Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Vzdělávání ukrajinských uprchlických dětí – informace z UNICEF


Přijímací zkoušky na střední školy

Níže naleznete leták v českém a ukrajinském jazyce o druhých kolech přijímacích zkoušek na střední školy. Přihlášky je nutné podat již do 24. 5. 2024.


Materiály Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s. (AUČCJ) nabízí na svých webových stránkách zdarma ke stažení řadu výukových a metodických materiálů, např. soubory pracovních listů s metodickým návodem Česky s vlaštovkou nebo hra Peču, vařím, smažím. Učitelé ČDJ či asistenti pedagoga se mohou stát členy AUČCJ a po registraci a uhrazení členského poplatku se mohou zdarma účastnit celodenních metodických konferencí AUČCJ, které jsou organizovány čtyřikrát ročně (dvakrát prezenčně a dvakrát online). Nabízeny jsou také vzdělávací cykly.


Laaha – letáky pro ukrajinské ženy a dívky

Laaha byla vytvořena ke sdílení informací o zdraví, bezpečnosti, násilí a vztazích a dostupnosti služeb.


KID karty

Níže přikládáme KID karty organizace SOFA pro ukrajinské děti a rodiče. Karta popisuje nejčastější obtížné situace, se kterými se děti a rodiče mohou potýkat. Radí co dělat a na koho se mohou v případě potřeby obrátit.