Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Trendy v jazykovém vzdělávání

Stejně jako lze najít trendy v módě či technologiích, existují i trendy ve vzdělávání. V tomto článku prozkoumáme nejnovější trendy v jazykovém vzdělávání a podíváme se, jak umělá inteligence, digitální technologie a tandemová výuka mohou obohatit vaše učební zkušenosti.


Využití umělé inteligence a digitálních technologií

Umělá inteligence a digitální technologie změnily způsob, jakým se učíme cizí jazyky, a přinesly nové příležitosti pro personalizovanou výuku, analýzu jazykových chyb a konverzační praxi. Aplikace a nástroje využívající AI nyní dokáží přizpůsobit učební materiály individuálním potřebám studentů a poskytovat detailní zpětnou vazbu.

Personalizovaná výuka: Umělá inteligence umožňuje vytvoření personalizovaných učebních programů pro každého studenta. S pomocí AI mohou vzdělávací platformy analyzovat chyby a úspěchy studenta a přizpůsobit učební obsah, cvičení a tempo výuky podle individuálních potřeb a preferencí. Mezi nejznámější aplikace využívající personalizovanou výuku patří Duolingo či Babbel. Tyto aplikace nabízejí adaptivní lekce, které se přizpůsobují úrovni znalostí uživatele.

Jazyková analýza a zpětná vazba: Aplikace Grammarly nebo Writefull poskytují automatickou kontrolu gramatiky a pravopisu v cizím jazyce. Pomáhají studentům identifikovat a opravovat chyby v jejich psaném projevu a poskytují detailní zpětnou vazbu.

Konverzační chatboti: Na výběr existuje množství konverzačních chatbotů, např. ELSA Speak, Duolingo. ELSA Speak je chatbot s umělou inteligencí, který se zaměřuje na zlepšování výslovnosti. Poskytuje studentům zpětnou vazbu v reálném čase a pomáhá jim procvičovat si výslovnost jednotlivých slov a frází. ELSA Speak je skvělou volbou pro studenty, kteří se chtějí zbavit přízvuku nebo zlepšit své porozumění mluvené angličtině.

Mezi další užitečné nástroje AI pro pedagogickou praxi patří:

  • Canva: oblíbený online kolaborativní nástroj pro navrhování letáků, webových stránek, tvorbu prezentací, editaci obrázků nebo videí.
  • Twee: aplikace pro generování učebního materiálu pro výuku cizích jazyků.
  • Narakeet, Play.ht: aplikace pro generování audia z textu.
  • ChatGPT, Copilot, Gemini atd: generátory textu dle zvolené jazykové úrovně, cílové skupiny, obsahu.
    Nástrojů AI, které lze využít je nepřeberné množství. Jaké se osvědčily Vám?

Ruku v ruce s využíváním umělé inteligence a digitálních nástrojů jde tzv. digitální well-being. Co si pod tímto pojmem představit? Cílem digitálního wellbeingu je najít rovnováhu mezi online a offline světem, mezi používáním techniky a prací s „papírovými“ nástroji. Digitální wellbeing zvažuje dopad technologií a digitálních služeb na duševní, fyzické, sociální a emoční zdraví lidí.

Defining digital wellbeing

Zdroj obrázku: Defining digital wellbeing – Jisc Building Digital Capability Blog (jiscinvolve.org)

Při využívání online aplikací zvažte tedy možné dopady na Vaše žáky.


Tandemová výuka

Dalším z trendů, které nelze nezmínit, je rozšíření tandemové výuky. Tandemová výuka znamená, že dva učitelé spolu výuku plánují, realizují i reflektují. Moderní je aplikovat tandemovou výuku při výuce cizích jazyků, např. v hodinách CLIL: jeden učitel je vyučující cizího jazyka a druhý učitel týmu je odborný učitel. Nejlepší tandemy probíhají tam, kde se potkají stejně naladění učitelé, je podporována vedením školy a pedagogové jsou ochotni se navzájem dále vzdělávat.

Fáze tandemové výuky jsou:

  • Plánování a příprava výuky: zvolí se téma hodiny a její struktura, a podle toho se začínají stanovovat cíle, formy a metody výuky, materiály a definují se role jednotlivých pedagogů v hodině;
  • Realizace výuky: samotná realizace připravené hodiny dle předem připraveného plánu;
  • Reflexe výuky: hodnocení výuky ze strany pedagogů, ale také i žáků, např. dosáhli jsme stanovených cílů? Co se povedlo a co se povedlo méně? Jaká byla dynamika skupiny? Na co se příště zaměřit?

Výuka v tandemu má své výhody, ale také různá úskalí: pedagogové si osobnostně ‚nesednou‘ či má každý jiný styl výuky, i přes předem připravený plán má jeden z pedagogů tendenci v hodině dominovat nebo jsou situace, kdy si kvůli časové zaneprázdněnosti učitelé nestihnout hodinu společně naplánovat či reflektovat.

Tandemová výuka nabízí jak učitelům, tak žákům mnoho možností a skvělých příležitostí k učení. Může sloužit jako zdroj inspirace a přínosu pro všechny zúčastněné. Podobně jako žáci ve škole získávají dovednosti spolupráce a komunikace, i učitelé mohou tuto dovednost rozvíjet. Vše, co je k tomu potřeba, je odhodlání a zájem. Tandemová výuka tedy vytváří prostředí, které tuto možnost otevírá.

Celkově lze říct, že trendy v jazykovém vzdělávání otevírají nové možnosti pro moderní vzdělávání. Klíčem k úspěšnému využití těchto trendů je přístup otevřený inovacím, soustředění se na potřeby studentů a nalezení správné rovnováhy mezi technologiemi a tradičními výukovými metodami. S těmito trendy mohou školy a učitelé poskytovat výuku, která je relevantní, efektivní a zároveň obohacující pro všechny účastníky vzdělávacího procesu. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků budeme v příštím školním roce nabízet semináře a webináře na výše uvedená témata.