Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Kdy má žák nárok na „dotovaný oběd“?

1) Dle § 122 odst. 2 školského zákona se žákům poskytuje školní stravování ( tzv. dotovaný oběd) po dobu jejich pobytu ve škole.

2) Dle § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů je stanoveno:

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt  ve škole nebo školském zařízení.

Z výše uvedeného vyplývá, že za „pobyt ve škole“ se považuje jakýkoli první den neplánované nepřítomnosti strávníka. Nelze situaci zužovat např. pouze na „nemoc“.