Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Jak s čerpáním FKSP na konci kalendářního roku?

ŠKOLA

Pokud nebude FKSP do konce kalendářního roku vyčerpán z pohledu organizace (školy), zůstatek se převádí do následujícího roku, tzn. o nic nepřijdete.

ZAMĚSTANCI

Pokud zaměstnanec nevyčerpá rozpočtovanou částku v daném roce, NEMÁ nárok na žádné převedení do dalšího roku, jeho možnost čerpat stanovené benefity zanikají. Pokud zaměstnanec požaduje např. zaplacení rekreace, která se uskuteční až následující rok, je možné mu takovou rekreaci poskytnout ze současného rozpočtu, ale musí být zaplacena v tomto kalendářním roce. Tedy předmětné  pro FKSP je termín zaplacení, nikoli realizace skutečného benefitu.