Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Jak zajistit nepochybení ze strany školy při čerpání příspěvku na penzijní připojištění

Dle § 12 vyhlášky o FKSP lze zaměstnanci přispívat na penzijní připojištění, nejvýše však 100 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit ze svých zdrojů.

Platnost omezení „max. 100% částky, kterou si zaměstnanec spoří“ je od 1. 7. 2021. S tím souvisí i povinnost zaměstnavatele (školy) zajistit dodržení podmínky. Někdy však daná záležitost není v praxi vůbec jednoduchá. Zaměstnanec přinese na začátku kalendářního roku „potvrzení“ z penzijní společnosti o souhlasu s příspěvkem od zaměstnavatele, pak ovšem může dojít u zaměstnance k pochybení a jeho platby neodchází a škola o tom není nijak informována. A tím vzniká pro školu problém.

Jak si zaručit správný postup při platbě penzijního připojištění za strany zaměstnance a tím i neporušení vyhlášky o FKSP ze strany zaměstnavatele?

 Doporučuji si v rámci pravidel čerpání FKSP stanovit, že zaměstnanec bude povinen na konci příslušného kalendářního roku předložit roční výpis jeho splátek. Pokud se z příslušného dokumentu zjistí, že si zaměstnanec adekvátní částku nespořil, musí příspěvek z FKSP vrátit.