Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Nepeněžní versus peněžní forma plnění z FKSP

Prvotním principem FKSP je poskytování „benefitů“ v nepeněžní formě.

Některé, vzhledem k jejich povaze, nelze poskytnout nepeněžním plněním.

Výjimkou z nepeněžitého plnění jsou:

– peněžitý příspěvek na stravování,

– sociální výpomoci, sociální zápůjčky,

– dary.

Nepeněžní forma znamená, že zaměstnanci v žádném případě nemohou být předány peněžní prostředky. Pokud jde ale např. o poukaz, vstupenky, lze se na ně také dívat jako nepeněžní plnění. Zde se předpokládá, že za ně dostane zaměstnanec poskytovanou službu nebo zboží (samozřejmě věcně musí korespondovat s možnostmi stanovenými vyhláškou FKSP).